Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
51/2024 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie pompowni ścieków "Białowieska" - inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj 2024-07-15 14:52:42 Składanie ofert w toku
2024-07-30 11:45
50/2024 Opracowanie projektu technicznego dla remontu sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Szczecinie (odcinek od Pl. Rodła do Pl. Szarych Szeregów) 2024-07-15 13:26:48 Składanie ofert w toku
2024-07-29 11:45
Modernizacja komór osadników wstępnych ob.109a÷f wraz z wymianą przekryć z tworzyw sztucznych, renowacją powłok betonowych oraz wykonaniem instalacji odprowadzenia tłuszczy 2024-07-11 14:35:09 Składanie ofert w toku
2024-07-22 11:45
Modernizacja magistrali wodociągowej "Miedwianka" w Szczecinie - część etapu IV i V 2024-07-10 12:41:52 Składanie ofert w toku
2024-07-22 11:45
44/2024 "Konserwacja i obsługa urządzeń dźwignicowych, wykonywanie okresowych pomiarów ochronnych elektrycznych, zapewnienie balastów i udział w badaniach UDT oraz obliczenie stopnia wykorzystania resursu urządzeń dźwignicowych użytkowanych w ZWiK Sp. z o.o." 2024-06-27 12:40:29 Minął termin składania ofert
47/2024 Serwis systemu ciągłego monitoringu emisji spalin instalacji termicznej utylizacji osadów w Oczyszczalni Ścieków Pomorzany 2024-06-18 12:25:34 Minął termin składania ofert
46/2024 Renowacja kanalizacji ogólnospławnej w ul. Bolesława Śmiałego w Szczecinie 2024-06-27 12:38:30 Minął termin składania ofert
43/2024 Usługi serwisowe w zakresie oprogramowania AVEVA (dawniej Wonderware) oraz subskrypcja roczna licencji Supervisory Server 2024-06-17 08:43:43 Minął termin składania ofert
45/2024 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żeliwnej w Szczecinie 2024-06-14 14:25:35 Minął termin składania ofert
42/2024 Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rydla w Szczecinie 2024-06-14 14:12:58 Minął termin składania ofert
41/2024 "Gospodarowanie odpadami z oczyszczalni ścieków Pomorzany i Zdroje, z przepompowni ścieków oraz z rozbiórek dróg związanych z usuwaniem awarii wodociągowo - kanalizacyjnych w Szczecinie w podziale na pakiety na rok 2025 (pakiet: 1; 2; 5; 6; 7; 8; 14) oraz na lata 2025÷2026 (pakiet 3; 4; 9; 10; 11; 12; 13;)" 2024-06-13 12:33:54 Składanie ofert w toku
2024-07-18 11:45
40/2024 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. A. Struga na odcinku od ul. Gryfińskiej do ul. Pomorskiej w Szczecinie 2024-06-18 12:46:09 Minął termin składania ofert
39/2024 Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie sieci wodociągowej w ul. Felczaka na odcinku od al. Wyzwolenia do ul. Unisławy 2024-06-07 12:36:27 Minął termin składania ofert
31/2024 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZWiK SZCZECIN, PWiK , TS, PSSE MO, PSSE, ZWiK ŚWINOUJŚCIE, ZMPSiŚ, GWiK W 2025 ROKU 2024-06-05 11:58:41 Minął termin składania ofert
29/2024 Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewnej w Szczecinie 2024-06-07 14:40:31 Minął termin składania ofert
37/2024 Modernizacja pompowni głównej ob. 101 i komory wlotowej ob. 102 wraz z renowacją powłok betonowych 2024-05-23 14:04:49 Minął termin składania ofert
35/2024 Remont ogólnobudowlany PŚK Białowieska - budynek hali pomp 2024-05-23 13:15:37 Minął termin składania ofert
Modernizacja Zakładu Produkcji Wody "Pilchowo" 2024-07-01 09:30:38 Minął termin składania ofert
Wymiana istniejących wodomierzy o średnicach DN15, DN20 oraz DN25 zainstalowanych w sieciach wodociągowych wraz z modułami komunikacyjnymi i plombami na terenie miasta Szczecin 2024-05-21 11:38:45 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej AC w ul. Cichej - zaprojektuj i wybuduj 2024-05-15 14:55:07 Minął termin składania ofert
OŚ Pomorzany - modernizacja zagęszczaczy grawitacyjnych - obiekt 10.1 oraz OŚ Pomorzany - modernizacja i zbiornika osadu mieszanego obiekt 1.12 2024-05-21 13:54:46 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej w al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od Placu Grunwaldzkiego do Placu Lotników w Szczecinie 2024-05-06 10:44:03 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych dla ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie 2024-05-06 10:42:50 Minął termin składania ofert
Wykonanie usługi reaktywacji złoża z węglem aktywnym 2024-05-06 08:27:15 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego i modułów radiowych 2024-04-29 08:48:11 Minął termin składania ofert
Przebudowa i budowa sieci wodociągowej DN200-DN150 z przyłączami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie 2024-05-21 12:38:29 Minął termin składania ofert
Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucja na potrzeby obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w 2025 roku 2024-04-25 13:21:44 Minął termin składania ofert
Dostawa i wdrożenie macierzy dyskowych oraz deduplikatora 2024-04-25 13:18:33 Minął termin składania ofert
Renowacja kanalizacji deszczowej dn650 w ul. Kłosowej w Szczecinie 2024-05-08 14:32:25 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych 2024-04-03 10:21:06 Minął termin składania ofert
Remont przenośników żużlu w oczyszczalni Ścieków Pomorzany 2024-04-03 09:11:56 Minął termin składania ofert
Zakup, montaż i uruchomienie przemysłowego modułowego zasilacza UPS 3 fazowego (3:3) w rozdzielni głównej NN Oczyszczalni Ścieków Pomorzany 2024-03-25 14:38:05 Minął termin składania ofert
Dostawa stopnia sprężającego dmuchawy marki TurboMax CO. LTD typ Max300-C080 2024-03-20 07:17:57 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, testów fotometrycznych i kuwetowych, szkła laboratoryjnego oraz innych materiałów laboratoryjnych 2024-03-12 11:19:50 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej Dn 150 mm z przyłączami w ul. Pawła VI i ul. Zaleskiego do wysokości ul. Fałata w Szczecinie - etap I 2024-03-11 14:41:48 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych długich F5 i krótkich F4, obudów teleskopowych do zasuw oraz hydrantów podziemnych, i nadziemnych ppoż. dla ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie 2024-03-11 09:01:38 Minął termin składania ofert
Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie 2024-03-05 10:52:43 Minął termin składania ofert
Modernizacja wejścia i ściany frontowej wraz z przebudową zewnętrznej instalacji deszczowej budynku Zarządu 2024-03-19 14:58:55 Minął termin składania ofert
Usługa polegająca na załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadu o kodzie 17 05 04 (Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03) pochodzącego z usuwania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych w latach 2024-2025 2024-02-27 12:41:25 Minął termin składania ofert
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany i Zdroje 2024-02-27 11:35:22 Minął termin składania ofert
Przebudowa budynku techniczno-socjalnego PŚK Górny Brzeg ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie 2024-02-27 08:47:18 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa kruszyw piasku płukanego, piasku zasypowego, mieszanki kruszonej oraz żwiru 2024-02-26 10:59:59 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody Miedwie 2024-02-22 13:34:15 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Judyma w Szczecinie 2024-02-20 14:24:20 Minął termin składania ofert
Opracowanie koncepcji budowy i projektu budowlanego drugich nitek rurociągów tłocznych od PŚK Górny Brzeg i PŚK Białowieska do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany 2024-02-19 14:37:26 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej Dn 125 mm z przyłączeniami przyłączy wody Dn 100/40 mm w ul. Zgorzeleckiej w Szczecinie 2024-02-05 13:39:17 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa chemii przemysłowej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków oraz Zakładów Produkcji Wody 2024-01-24 10:41:26 Minął termin składania ofert
Dostawa części zamiennych do pomp producenta SEEPEX 2024-01-24 10:37:47 Minął termin składania ofert
Dostawa polimerów akrylowych na potrzeby zagęszczania, odwadniania osadu oraz wspomagania procesu uzdatniania wody 2024-01-19 11:25:46 Minął termin składania ofert
Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń produkcji Hach Lange zainstalowanych w obiektach ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2023-12-12 09:46:42 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie (na odcinku od węzła W12 do węzła w ul. Unisławy) 2024-01-04 11:51:05 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z placówek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2023-12-11 13:08:59 Minął termin składania ofert
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad Komputerowym Zintegrowanym Systemem Informatycznym 2023-12-19 09:13:35 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bocianiej w Szczecinie 2023-11-23 12:55:11 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa tlenu ciekłego oraz najem dwóch zbiorników i dwóch parownic dla Zakładu Produkcji Wody Miedwie 2023-12-08 09:47:53 Minął termin składania ofert
Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ulicach Reduty Ordona, Wita Stwosza, Czorsztyńskiej w Szczecinie 2023-12-01 11:30:21 Minął termin składania ofert
Modernizacja wejścia głównego do budynku Dyrekcji 2023-11-07 09:53:47 Minął termin składania ofert
Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej w Szczecinie 2023-11-13 14:10:29 Minął termin składania ofert
Wymiana sieci wodociągowej metodą crackingu statycznego w ul. Białostockiej w Szczecinie 2023-10-20 13:46:18 Minął termin składania ofert
Opracowanie koncepcji budowy i projektu budowlanego drugich nitek rurociągów tłocznych od PŚK Górny Brzeg i PŚK Białowieska do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany 2023-10-13 14:52:24 Minął termin składania ofert
Wymiana rurociągu fi 800 mm w budynku koagulacji w ZPW Miedwie 2023-11-13 09:10:19 Minął termin składania ofert
Wymiana sieci metodą crackingu statycznego w ul. Chopina i ul. Bartniczej w Szczecinie 2023-09-21 15:28:23 Minął termin składania ofert
Remont kolektora sanitarnego dn1400 na odcinku od ul. Zimowej do ul. Struga w Szczecinie 2023-09-14 10:29:43 Minął termin składania ofert
PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZWIK SP. Z O.O. W SZCZECINIE ZA LATA 2023 I 2024 2023-09-12 13:42:43 Minął termin składania ofert
Okresowe pomiary ochronne i eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w obiektach ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2023-08-31 14:06:18 Minął termin składania ofert
Serwis okresowy trzech jednostek kogeneracyjnych MB 3042 L3 zasilanych biogazem zainstalowanych w OŚ Pomorzany 2023-07-21 11:54:14 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług serwisu i wsparcia dla systemów wizualizacji SCADA ZWiK Szczecin 2023-07-21 10:56:30 Minął termin składania ofert
Dostawa stacji uzdatniania wody 2023-07-06 11:26:59 Minął termin składania ofert
Dostawa i wdrożenie serwerów oraz przełączników SAN 2023-07-14 13:04:12 Minął termin składania ofert
Wykonanie serwisów okresowych jednostki kogeneracyjnej zainstalowanej w OŚ Zdroje w Szczecinie 2023-07-05 14:44:40 Minął termin składania ofert
Opracowanie koncepcji budowy i projektu budowlanego drugich nitek rurociągów tłocznych od PŚK Górny Brzeg i PŚK Białowieska do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany 2023-07-04 13:10:22 Minął termin składania ofert
Serwis okresowy trzech jednostek kogeneracyjnych MB 3042 L3 zasilanych biogazem zainstalowanych w OŚ Pomorzany 2023-07-12 11:16:00 Minął termin składania ofert
Serwis systemu ciągłego monitoringu emisji spalin instalacji termicznej utylizacji osadów w Oczyszczalni Ścieków Pomorzany 2023-06-30 11:51:20 Minął termin składania ofert
Dostawy energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK SZCZECIN, PWiK, TS, PSSE MO, PSSE, ZWiK ŚWINOUJŚCIE, ZMPSiŚ, GWiK w 2024 roku 2023-06-28 14:55:06 Minął termin składania ofert
Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ulicach Unii Lubelskiej, Kozierowskiego, Janickiego w Szczecinie 2023-06-27 15:03:53 Minął termin składania ofert
Wymiana przęsła kanału ogólnospławnego w ul. Szczerbcowej w Szczecinie 2023-06-22 14:20:27 Minął termin składania ofert
Usługi serwisowe w zakresie oprogramowania AVEVA (dawniej Wonderware) oraz subskrypcja roczna licencji Supervisory Server 2023-06-22 12:40:07 Minął termin składania ofert
Dostarczenie i montaż 40 poidełek wody pitnej w placówkach oświatowych na terenie miasta Szczecina, gminy Stare Czarnowo oraz gminy Police 2023-06-14 07:04:03 Minął termin składania ofert
Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ulicach Unii Lubelskiej, Kozierowskiego, Janickiego w Szczecinie 2023-05-22 14:50:55 Minął termin składania ofert
Gospodarowanie odpadami z oczyszczalni ścieków Pomorzany i z oczyszczalni ścieków Zdroje oraz z rozbiórek dróg związanych z usuwaniem awarii wodociągowo - kanalizacyjnych w Szczecinie na rok 2024 2023-06-02 14:52:27 Minął termin składania ofert
Opracowanie koncepcji techniczno - kosztowej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Szczecinie 2023-05-16 09:16:34 Minął termin składania ofert
Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucja na potrzeby obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w 2024 roku 2023-05-26 12:10:30 Minął termin składania ofert
Usługa wymiany istniejących wodomierzy zamontowanych w sieciach wodociągowych na nowe wodomierze z ważnymi cechami legalizacyjnymi wraz z nowymi modułami komunikacyjnymi (nakładkami GSM), lub przełożeniem istniejącego modułu komunikacyjnego, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego o średnicach DN 15÷20 dla ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie 2023-04-25 11:39:55 Minął termin składania ofert
Jednorazowa oraz sukcesywna dostawa rękawic roboczych i ochronnych, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego wodoodpornego dla pracowników ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie 2023-04-14 13:15:51 Minął termin składania ofert
Wymiana sieci wodociągowej metodą crackingu statycznego w ul. Bohaterów Warszawy - w pobliżu skweru im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego w Szczecinie 2023-04-12 14:22:48 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego, modułów radiowych, nakładek z wyniesioną antenką do odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM, adapterów oraz jednorazowa dostawa wodomierzy przystosowanych do odczytu w technologii GSM 2023-04-12 11:23:59 Minął termin składania ofert
Wymiana izolacji zewnętrznej wodociągu dn. 1000 na moście ul. Krygiera w Szczecinie - w trybie zaprojektuj i wybuduj 2023-03-30 09:34:16 Minął termin składania ofert
Wykonanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej w ul. Derdowskiego w Szczecinie 2023-03-27 12:30:00 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Siewnej w Szczecinie 2023-03-27 12:29:14 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa koparko-ładowarki 2023-03-21 08:36:49 Minął termin składania ofert
Dostawa samochodu ciężarowego o DMC 18 ton typu hakowiec 2023-03-17 10:18:26 Minął termin składania ofert
Rozbudowa sieci wodociągowej etap I i II oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Ornej w Szczecinie 2023-03-27 07:05:53 Minął termin składania ofert
Roboty bitumiczne po pracach wodociągowo-kanalizacyjnych w Szczecinie 2023-03-15 11:57:09 Minął termin składania ofert
Budowa przyłącza agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania rozdzielnicy głównej 0,4 kV w przepompowni ścieków przy ul. Zapadłej w Szczecinie 2023-03-08 07:00:25 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż HUBER krata zgrzebłowa RakeMax w pompowni ścieków "Grabów" 2023-02-28 14:40:15 Minął termin składania ofert
Remont pokryw mieszaczy w Zakładzie Produkcji Wody Miedwie 2023-03-03 12:04:44 Minął termin składania ofert
Przebudowa układu zasilania pomiędzy pompownią P1 w m. Żelewo, a Zakładem Produkcji Wody MIEDWIE w m. Nieznań 2023-02-21 14:37:10 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa łączników montażowych żeliwnych rurowo - rurowych i rurowo - kołnierzowych, doszczelniaczy rurowych, złączy naprawczych rozbieralnych, nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych 2023-02-27 14:57:38 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody Miedwie oraz Oczyszczalni Ścieków Zdroje 2023-02-03 10:41:12 Minął termin składania ofert
Dostawa dwóch samochodów specjalnych przeznaczonych do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjne 2023-02-13 15:01:17 Minął termin składania ofert
Dostawa samochodu ciężarowego o DMC 18 ton typu hakowiec 2023-01-18 13:50:47 Minął termin składania ofert
Gospodarowanie odpadami z oczyszczalni ścieków Pomorzany i z oczyszczalni ścieków Zdroje na rok 2023 w podziale na pakiety 2023-01-17 12:40:42 Minął termin składania ofert
Serwis automatyki oraz komputerowych systemów sterowania i wizualizacji instalacji termicznej utylizacji osadów w OŚ Pomorzany i OŚ Zdroje w latach 2023 - 2024 2023-01-05 13:37:33 Minął termin składania ofert
Wykonanie remontu kogeneratora zainstalowanego w OŚ Zdroje w Szczecinie 2022-12-30 14:00:51 Minął termin składania ofert
Projekt przebudowy magistrali wodociągowej na odcinku Hotel Panorama - os. Bukowe 2022-12-14 10:09:29 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych długich F5 i krótkich F4, obudów teleskopowych do zasuw oraz hydrantów podziemnych i nadziemnych ppoz. dla ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2022-12-07 14:50:34 Minął termin składania ofert
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany i Zdroje 2022-12-19 14:52:21 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z placówek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 2022-12-05 11:05:00 Minął termin składania ofert
Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń produkcji Hach Lange zainstalowanych w obiektach ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2022-11-28 14:21:09 Minął termin składania ofert
Remont kontenerów stacji zlewczej przy ul. Szlamowej 4b 2022-11-28 14:08:46 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa chemii przemysłowej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków oraz Zakładów Produkcji Wody 2022-12-23 10:13:19 Minął termin składania ofert
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad Komputerowym Zintegrowanym Systemem Informatycznym 2022-11-28 11:56:37 Minął termin składania ofert
Opracowanie koncepcji oraz kompleksowej dokumentacji projektowej budowy Laboratorium Centralnego ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2022-11-25 14:46:36 Minął termin składania ofert
84/2022 OŚ Pomorzany- renowacja powłok betonowych na zagęszczaczu ob. 10.2 i OŚ Zdroje - modernizacja zagęszczaczy ob. 201a i ob.201b wraz z renowacją powłok betonowych 2022-12-08 12:24:46 Minął termin składania ofert
Opracowanie koncepcji budowy i projektu budowlanego zbiornika retencyjnego w zakresie zlewni PŚK Górny Brzeg 2022-12-08 12:06:18 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa kruszyw piasku płukanego, piasku zasypowego, mieszanki kruszonej oraz żwiru 2022-11-18 14:55:46 Minął termin składania ofert
Dostawa polimerów akrylowych na potrzeby zagęszczania, odwadniania osadu oraz wspomagania procesu uzdatniania wody 2022-11-15 12:17:39 Minął termin składania ofert
Gospodarowanie odpadami z oczyszczalni ścieków Pomorzany i z oczyszczalni ścieków Zdroje oraz z rozbiórek dróg związanych z usuwaniem awarii wodociągowo - kanalizacyjnych w Szczecinie na rok 2023 w podziale na pakiety 2022-11-14 09:18:55 Minął termin składania ofert
Wykonanie remontu urządzenia firmy Meva w osadniku wstępnym A w OŚ Zdroje w Szczecinie 2022-10-26 14:45:28 Minął termin składania ofert
Dostawa części zamiennych do pomp producenta SEEPEX, NETZSCH, WANGEN 2022-10-28 14:36:40 Minął termin składania ofert
Opracowanie koncepcji oraz kompleksowej dokumentacji projektowej budowy Laboratorium Centralnego ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2022-10-24 13:26:00 Minął termin składania ofert
Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Włodkowica w Szczecinie 2022-11-04 13:40:30 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych polietylenowych PEHD 2022-10-21 09:44:00 Minął termin składania ofert
Przebudowa węzła socjalnego budynku warsztatowo - magazynowego ob. 2.02. ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poszczególnych pomieszczeń 2022-10-11 12:22:10 Minął termin składania ofert
Dostawa zasilacza UPS true-online w rozdzielni głównej niskiego napięcia Oczyszczalni Ścieków POMORZANY 2022-09-27 13:17:28 Minął termin składania ofert
Wymiana sieci wodociągowej metodą crackingu w ul. Wielkopolskiej na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Śląskiej (strona południowa) 2022-09-23 08:30:46 Minął termin składania ofert
Remont kontenerów stacji zlewczej przy ul. Szlamowej 4b 2022-09-16 09:54:52 Minął termin składania ofert
Budowa przyłącza agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania rozdzielnicy głównej 0,4 kV w przepompowni ścieków przy ul. Zapadłej w Szczecinie 2022-09-14 12:57:04 Minął termin składania ofert
Wymiana studni kanalizacyjnych na odciekach z zagęszczaczy grawitacyjnych Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie 2022-09-12 14:26:13 Minął termin składania ofert
Doposażenie Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" w układ pomiarowy HACH oddzielny dla każdej komory biologicznej 2022-09-09 13:23:12 Minął termin składania ofert
Dostawa pomp zatapialnych 2022-09-07 14:56:42 Minął termin składania ofert
Wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania ośmiu przepompowni ścieków eksploatowanych w prawobrzeżnej części miasta Szczecin oraz włączenie do systemu zarządzania i monitorowania SCADA ZWiK Szczecin 2022-09-08 14:14:16 Minął termin składania ofert
Wymiana sieci wodociągowej metodą crackingu w ul. Wielkopolskiej na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Śląskiej (strona południowa) 2022-08-19 14:44:37 Minął termin składania ofert
Część I - Budowa przepompowni ścieków w miejsce istniejącej wraz z przebudową infrastruktury technicznej przy ulicy Łukasińskiego 110a Część II - Budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym przy ulicy Bieszczadzkiej w Szczecinie 2022-08-12 12:05:21 Minął termin składania ofert
Część I - Modernizacja magistrali wodociągowej "Miedwianka" w Szczecinie - Etap IV Część II - Modernizacja magistrali wodociągowej "Miedwianka" w Szczecinie - Etap V 2022-08-25 10:42:00 Minął termin składania ofert
Dostawa w formie leasingu dwóch samochodów specjalnych przeznaczonych do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej 2022-09-09 13:53:40 Minął termin składania ofert
Gospodarowanie odpadami z oczyszczalni ścieków Pomorzany i z oczyszczalni ścieków Zdroje oraz usuwania awarii wodociągowo - kanalizacyjnych w Szczecinie w latach 2023-2024 w podziale na pakiety: 10 pakietów 2022-08-05 13:33:52 Minął termin składania ofert
Wykonanie naprawy urządzeń MEVA oraz Va Technik zainstalowanych w OŚK Pomorzany i OŚK Zdroje 2022-08-04 13:45:54 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług serwisu i wsparcia dla systemów wizualizacji SCADA ZWiK Szczecin 2022-07-22 14:47:15 Minął termin składania ofert
Renowacja kanalizacji deszczowej DN 500 w ul. Polickiej w Szczecinie oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową tymczasowego przelewu z regulatorem przepływu w ul. Nehringa w Szczecinie 2022-07-22 13:34:54 Minął termin składania ofert
Rozbudowa 2 macierzy dyskowych w ZWIK Sp. z o.o. 2022-07-22 12:43:25 Minął termin składania ofert
Renowacja kanału sanitarnego i kanału deszczowego w ul. Chłopskiej w Szczecinie 2022-07-19 14:53:34 Minął termin składania ofert
Wymiana przełączników rdzeniowych oraz rozbudowa sieci komputerowej w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2022-07-19 14:52:56 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego na potrzeby ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2022-07-14 14:23:26 Minął termin składania ofert
Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Jagiełły (na odcinku od al. Piastów do ul. Kopernika ) w Szczecinie 2022-07-07 13:44:11 Minął termin składania ofert
Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Langiewicza (na odcinku od al. Piastów do ul. ks. Bogusława) w Szczecinie 2022-07-05 11:33:41 Minął termin składania ofert
Usługi serwisowe w zakresie oprogramowania AVEVA (dawniej Wonderware) oraz subskrypcja roczna licencji Supervisory Server 2022-07-04 14:22:33 Minął termin składania ofert
Serwis okresowy trzech jednostek kogeneracyjnych MB 3042 L3 zasilanych biogazem zainstalowanych w OS Pomorzany 2022-07-01 14:10:11 Minął termin składania ofert
Wykonanie usługi reaktywacji złoża z węglem aktywnym 2022-07-01 11:23:52 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie 2022-06-21 11:49:33 Minął termin składania ofert
Utrzymanie sprawności technicznej agregatów prądotwórczych zainstalowanych w obiektach ZWiK Sp. z o. o. zgodnie z DTR-2100-2, DTR-2530-2 i obowiązującymi przepisami 2022-06-14 10:22:14 Minął termin składania ofert
Wymiana studni kanalizacyjnych na odciekach z zagęszczaczy grawitacyjnych Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie 2022-06-27 10:10:02 Minął termin składania ofert
Renowacja sieci kanalizacyjnej w ulicy Rokitniańskiej, Żołnierskiej, Małkowskiego oraz Dunikowskiego w Szczecinie 2022-06-14 09:36:24 Minął termin składania ofert
Renowacja kanalizacji deszczowej DN 500 w ul. Polickiej w Szczecinie oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową tymczasowego przelewu z regulatorem przepływu w ul. Nehringa w Szczecinie 2022-06-23 13:46:16 Minął termin składania ofert
Konserwacja urządzeń dźwignicowych zgodnie z DTR i ustawą z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272 ze zm.), wykonywanie okresowych pomiarów ochronnych elektrycznych, zapewnienie balastów i udział w badaniach UDT oraz ocena stanu technicznego RESURS urządzeń dźwignicowych ZWiK Sp. z o.o. 2022-06-03 10:47:51 Minął termin składania ofert
Dostawy energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK Szczecin, PWiK, TS, PSSE MO, PSSE, GCT, ZWiK Świnoujście i trzech portów w 2023 roku 2022-05-31 14:44:31 Minął termin składania ofert
Bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliw ciekłych w systemie kart flotowych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2022-05-20 10:37:54 Minął termin składania ofert
Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Klonowica, Unii Lubelskiej, Jackowskiego w Szczecinie 2022-05-16 13:03:17 Minął termin składania ofert
Serwis systemu ciągłego monitoringu emisji spalin instalacji termicznej utylizacji osadów w Oczyszczalni Ścieków Pomorzany 2022-05-13 14:20:33 Minął termin składania ofert
Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Druckiego-Lubeckiego na odcinku od ul. Rugiańskiej do ul. Druckiego-Lubeckiego nr 5 w Szczecinie 2022-05-06 14:22:31 Minął termin składania ofert
Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Wielkopolskiej 31 do Pl. Szarych Szeregów w Szczecinie o łącznej długości 340 mb 2022-05-06 14:21:46 Minął termin składania ofert
Remont suszarki Nr 1 do OŚ Pomorzany 2022-05-06 13:22:15 Minął termin składania ofert
Opracowanie koncepcji oraz kompleksowej dokumentacji projektowej budowy Laboratorium Centralnego ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2022-05-18 14:31:25 Minął termin składania ofert
Opracowanie koncepcji budowy i projektu budowlanego drugich nitek rurociągów tłocznych od PŚK Górny Brzeg i PŚK Białowieska do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany 2022-05-16 12:57:20 Minął termin składania ofert
Dostawa stacji poboru próbek oraz elektrod producenta ENDRESS+HAUSER 2022-04-28 14:27:08 Minął termin składania ofert
Aktualizacja podsystemu mapy cyfrowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZWiK Sp. z o. o. 2022-04-27 13:25:13 Minął termin składania ofert
Dostawa wózka widłowego spalinowego 2022-04-26 13:01:25 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż 7 szt. szaf sterowniczych do przepompowni ścieków 2022-04-26 12:59:44 Minął termin składania ofert
Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Karpińskiego i ul. Reja w Szczecinie 2022-04-12 15:07:50 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2022-04-07 15:01:53 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie 2022-04-06 15:04:48 Minął termin składania ofert
Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Pawła VI, Zaleskiego w Szczecinie - spinka 2022-04-06 12:06:50 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż dwóch generatorów roztworu dwutlenku chloru w Zakładzie Produkcji Wody Miedwie 2022-04-11 13:32:16 Minął termin składania ofert
Remont suszarki Nr 1 w OŚ Pomorzany 2022-04-04 13:52:53 Minął termin składania ofert
Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Struga w Szczecinie 2022-04-01 13:54:11 Minął termin składania ofert
Gospodarowanie odpadami z oczyszczalni ścieków Zdroje oraz czyszczenie osadnika wód popłucznych w ZPW "Pomorzany" w podziale na pakiety 2022-05-16 12:58:59 Minął termin składania ofert
Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Nocznickiego w Szczecinie 2022-03-28 10:34:28 Minął termin składania ofert
Remont pokryw mieszaczy w Zakładzie Produkcji Wody Miedwie 2022-03-16 13:57:52 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż kraty mechanicznej w pompowni ścieków "Grabów" 2022-03-23 14:45:24 Minął termin składania ofert
Rozbudowa systemu dozoru SSWiN i CCTV wraz z wymianą instalacji oświetlenia na terenie Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" i Pompowni P1 2022-03-10 07:05:26 Minął termin składania ofert
Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Sczanieckiej na odcinku od ul. Emilii Plater do 1-go Maja w Szczecinie 2022-03-15 14:25:05 Minął termin składania ofert
Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Szymanowskiego na odcinku od ul. Odrowąża do ul. Monte Casino w Szczecinie 2022-03-15 14:35:17 Minął termin składania ofert
Remont pokryw mieszaczy w Zakładzie Produkcji Wody Miedwie 2022-02-24 13:04:11 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych 2022-02-18 14:53:34 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego, nakładek radiowych modułów HRI oraz nakładek z wyniesioną i krótką antenką do odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM 2022-03-02 13:07:42 Minął termin składania ofert
Przebudowa układu zasilania pomiędzy pompownią P1 w m. Żelewo a ZPW Miedwie w m. Nieznań 2022-02-16 12:47:32 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie odpadu o kodzie: 19 01 05* - (Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych) oraz 19 01 07* - (Osady stałe z oczyszczania gazów odlotowych) z Oczyszczalni Ścieków Pomorzany 2022-01-28 09:08:14 Minął termin składania ofert
Gospodarowanie odpadem o kodzie 19 01 12 żużle i popioły paleniskowe z oczyszczalni ścieków Pomorzany 2022-01-21 14:59:47 Minął termin składania ofert
Przedłużenie wsparcia serwisowego dla sprzętu i systemów firmy IBM 2022-01-20 10:54:05 Minął termin składania ofert
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej pomiędzy ZPW Miedwie a m. Żelewo 2022-01-19 11:47:33 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 09 99 - Inne niewymienione odpady 2022-01-19 11:44:01 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 06 06 99 - Inne niewymienione odpady (siarka) z oczyszczalni ścieków Pomorzany i Zdroje 2022-01-05 08:50:54 Minął termin składania ofert
Wykonywanie w 2022 roku operatów szacunkowych określających wartość rynkową służebności przesyłu na nieruchomościach Gminy Miasto Szczecin, Skarbu Państwa oraz osób fizycznych i innych osób prawnych 2021-12-22 13:41:58 Minął termin składania ofert
Przebudowa układu zasilania pomiędzy pompownią P1 w m. Żelewo a ZPW Miedwie w m. Nieznań 2021-12-20 12:57:08 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Hangarowej w Szczecinie 2021-12-09 09:57:47 Minął termin składania ofert
Jednorazowa oraz sukcesywna dostawa rękawic roboczych i ochronnych, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego dla pracowników ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2021-12-07 13:17:21 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa chloranu (III) sodu, kwasu chlorowodorowego, chloranu (I) sodu oraz antyskalantu 2021-12-06 09:49:27 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa siarczanu żelazowego, wodorowęglanu sodu, węgla aktywnego oraz środka antyodorowego 2021-12-06 09:47:56 Minął termin składania ofert
Dostawa wraz z montażem urządzenia do automatycznego systemu ekstrakcji 2021-12-06 09:44:33 Minął termin składania ofert
Dostawa 5 sztuk samochodów osobowych typu "Kombivan" w formie leasingu 2021-12-06 09:41:51 Minął termin składania ofert
Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń produkcji Hach Lange zainstalowanych w obiektach ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2021-11-29 12:42:00 Minął termin składania ofert
Przebudowa stacji dmuchaw z wymianą 3 dmuchaw Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie 2021-12-06 13:53:11 Minął termin składania ofert
Wywóz odpadów komunalnych stałych z placówek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie 2021-11-24 13:08:25 Minął termin składania ofert
Budowa studni zastępczych nr 9b, 14a i 20a oraz likwidacja studni nr 9a, 14 i 20 na terenie ZPW Pilchowo 2021-11-23 13:05:42 Minął termin składania ofert
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad Komputerowym Zintegrowanym Systemem Informatycznym 2021-11-16 10:29:28 Minął termin składania ofert
61/2021 Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Chorzowskiej w Szczecinie wraz z odtworzeniem nawierzchni 2021-11-16 10:09:55 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa polimerów akrylowych na potrzeby zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalniach Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje" oraz jednorazowa dostawa polimerów akrylowych na potrzeby Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" 2021-11-09 11:18:49 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich 2021-11-18 14:00:41 Minął termin składania ofert
Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni ścieków Pomorzany w Szczecinie wraz z budową sieci wodociągowej Dy225 mm PE zasilającej obiekty oczyszczalni oraz budowę przyłącza wodociągowego Dy160 mm PE do stacji pras i przyłącza Dy 110 mm PE do stacji zagęszczania osadu 2021-11-09 07:49:25 Minął termin składania ofert
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wołczkowskiej w m. Pilchowo 2021-10-25 14:07:43 Minął termin składania ofert
Opracowanie operatu wodnoprawnego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem ze zlewni kanału deszczowego w ul. Bydgoskiej w Szczecinie 2021-10-21 10:15:31 Minął termin składania ofert
Remont dachów papowych budynków położonych na palcówkach ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2021-10-07 14:30:01 Minął termin składania ofert
Gospodarowanie odpadami z oczyszczalni ścieków Pomorzany i z oczyszczalni ścieków Zdroje oraz z przepompowni w Szczecinie, w podziale na pakiety 2021-10-01 13:58:23 Minął termin składania ofert
Remont suszarki Nr 2 na OŚ Pomorzany 2021-10-22 12:31:46 Minął termin składania ofert
Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych 2021-10-07 14:29:02 Minął termin składania ofert
Inwentaryzacja drzew położonych na działce nr 2/11 obręb 4165 przy ul. Bat. Chłopskich 119 w Szczecinie wraz z opracowaniem projektu nasadzeń 2021-09-24 14:32:47 Minął termin składania ofert
Modernizacja instalacji ozonowania w ZPW Miedwie - Etap II 2021-10-14 14:58:43 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa papieru oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych dla ZWiK Sp. z o. o. 2021-09-23 13:00:55 Minął termin składania ofert
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wołczkowskiej w m. Pilchowo 2021-09-23 10:36:59 Minął termin składania ofert
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do oczyszczalni ścieków Pomorzany i Zdroje 2021-09-23 10:34:17 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r. 2021-10-11 14:27:12 Minął termin składania ofert
Remont jednostki kogeneracyjnej MB 3042 L3 zainstalowanej w OŚ Pomorzany w Szczecinie 2021-08-26 14:56:42 Minął termin składania ofert
Remont dachów papowych budynków położonych na placówkach ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2021-09-07 09:42:55 Minął termin składania ofert
Remont kolektora sanitarnego DN 1400 w ul. Jesiennej w Szczecinie 2021-09-29 08:31:11 Minął termin składania ofert
Wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie ZPW Miedwie (Nieznań) oraz Pompowni P1 (Żelewo) 2021-08-11 09:51:56 Minął termin składania ofert
Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni ścieków Pomorzany w Szczecinie wraz z budową sieci wodociągowej Dy225 mm PE zasilającej obiekty oczyszczalni oraz budowę przyłącza wodociągowego Dy160 mm PE do stacji pras i przyłącza Dy 110 mm PE do stacji zagęszczania osadu 2021-08-10 14:45:00 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa kruszyw: piasku płukanego, piasku zasypowego, mieszanki kruszonej oraz żwiru 2021-08-04 08:31:11 Minął termin składania ofert
Badanie sprawozdania finansowego 2021-07-29 13:57:42 Minął termin składania ofert
Gospodarowanie odpadami z komunalnej oczyszczalni ścieków Pomorzany i z komunalnej oczyszczalni ścieków Zdroje oraz z usuwania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych w Szczecinie, w podziale na pakiety 2021-07-27 07:26:21 Minął termin składania ofert
Dostawa pomp zatapialnych 2021-07-23 14:54:09 Minął termin składania ofert
Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie 2021-08-20 07:07:43 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowych w Al. Piastów w Szczecinie, przebudowy sieci wodociągowej i budowy kanalizacji deszczowej w ul. Emilii Plater w Szczecinie, przebudowy sieci wodociągowej i projektu bezwykopowej renowacji kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szczerbcowej, Henryka Pobożnego, Jarowita, Wały Chrobrego w Szczecinie 2021-07-05 12:53:27 Minął termin składania ofert
Okresowe pomiary ochronne i eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w obiektach ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2021-07-02 14:58:13 Minął termin składania ofert
Serwis okresowy jednostek kogeneracyjnych MB 3042 L3 zasilanych biogazem, zainstalowanych w OSK Pomorzany 2021-06-25 14:43:13 Minął termin składania ofert
Dostawa mieszadeł zatapialnych wolnoobrotowych z falownikami 2021-06-25 11:09:28 Minął termin składania ofert
Wykonanie śrub do przenośników wygarniających żużel z pieców spalających osad w OSK Pomorzany 2021-06-22 11:39:36 Minął termin składania ofert
Usługi serwisowe w zakresie oprogramowania AVEVA (dawniej Wonderware) oraz subskrypcja roczna licencji Supervisory Server 2021-06-25 14:17:34 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych polietylenowych PEHD 2021-06-15 07:09:25 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa łączników montażowych żeliwnych rurowo - rurowych i rurowo - kołnierzowych, doszczelniaczy rurowych, złączy naprawczych rozbieralnych, nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych 2021-06-14 14:59:03 Minął termin składania ofert
Przegląd wirówki typu UCD 346-00-32 prod. GEA Westfalia Separator zainstalowanej w Oczyszczalni Ścieków ZDROJE 2021-06-10 12:29:32 Minął termin składania ofert
Wykonanie systemu dozoru SWiN i CCTV placówek ZWiK Sp. z o. o.: Rejon III WSW przy ul. Wspólnej 43 oraz Rejon II WSW przy ul. Powstańców Wlkp. 60 w Szczecinie 2021-07-16 10:02:52 Minął termin składania ofert
Dostawa włazów kanałowych i wpustów ulicznych 2021-05-20 14:35:06 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług serwisu i wsparcia dla systemów wizualizacji SCADA ZWiK Szczecin 2021-05-19 09:48:37 Minął termin składania ofert
Dostawa 8 mieszadeł zatapialnych dla OŚ Zdroje 2021-05-12 14:02:54 Minął termin składania ofert
Dostawa koparko-ładowarki w formie leasingu 2021-05-14 08:31:12 Minął termin składania ofert
Dostawa przepustnic miedzykołnierzowych wraz z napędami 2021-04-27 13:59:47 Minął termin składania ofert
Dostawa spiralnego wymiennika ciepła 2021-04-27 12:00:44 Minął termin składania ofert
Audyt energetyczny obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie 2021-04-23 13:14:31 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oraz remontu istniejących komór piaskownika w Oczyszczalni Ścieków Zdroje przy ul. Wspólnej 43 w Szczecinie 2021-06-25 14:21:11 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego na potrzeby ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2021-04-19 14:48:08 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych polietylenowych PEHD 2021-04-19 14:34:17 Minął termin składania ofert
Roboty bitumiczne po pracach wodociągowo - kanalizacyjnych w Szczecinie 2021-04-19 13:04:42 Minął termin składania ofert
Serwis systemu ciągłego monitoringu emisji spalin instalacji termicznej utylizacji osadów w Oczyszczalni Ścieków Pomorzany 2021-04-13 14:50:02 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, testów fotometrycznych i kuwetowych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i innych materiałów laboratoryjnych 2021-04-09 14:41:47 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług serwisu i wsparcia dla systemów wizualizacji SCADA ZWiK Szczecin 2021-04-08 09:49:01 Minął termin składania ofert
Dostawa mieszadeł zatapialnych wolnoobrotowych z falownikami 2021-04-06 13:58:17 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy w technologii GSM oraz impulsatorów HRI 2021-03-26 10:30:02 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Harnasiów w Szczecinie 2021-03-25 12:44:38 Minął termin składania ofert
Wymiana ogumienia zimowego na letnie lub wielosezonowe wraz z wymianą opon zużytych 2021-03-22 11:15:25 Minął termin składania ofert
Wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń wraz z budową dachowej mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacją stropodachu w budynku administracyjno-biurowym ZWiK Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10 w Szczecinie 2021-03-12 14:40:53 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Handlowej w Szczecinie 2021-03-12 10:06:17 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2021-03-11 12:47:52 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa oryginalnych części zamiennych do pomp SEEPEX, WANGEN i NETZSCH 2021-03-04 14:47:26 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa rur do wody z polietylenu (PE), kształtek elektrooporowych do wody z polietylenu (PE), oraz przejść murowych do rur z polietylenu (PE) przeznaczonych na potrzeby ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie 2021-02-19 14:38:18 Minął termin składania ofert
Naprawa mieszadła Willo TR215.53-4/12 T17-4/12R SN 650024347 2021-01-13 09:30:47 Minął termin składania ofert
Przebudowa skrzyżowania ul. Walecznych - Mączna - Pszenna w Szczecinie 2021-05-12 14:29:16 Minął termin składania ofert
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad Komputerowym Zintegrowanym Systemem Informatycznym 2020-12-29 14:44:05 Minął termin składania ofert
Budowa budynku warsztatowo-magazynowego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 61 w Szczecinie 2020-12-29 13:53:50 Minął termin składania ofert
Modernizacja Zakładu Produkcji Wody PILCHOWO - PROJEKT 2020-12-28 14:42:07 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" oraz Oczyszczalni Ścieków "Zdroje" 2020-12-28 14:01:32 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Abramowskiego w Szczecinie 2020-12-28 10:47:10 Minął termin składania ofert
Montaż pomostów obsługowych do obsługi kotłów zainstalowanych na stacji termicznej utylizacji odpadów w oczyszczalni ścieków Pomorzany w Szczecinie 2020-12-23 12:52:31 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów przebudowy sieci wodociągowych w al. Piastów, ul. Bernardyńskiej i ul. Tatrzańskiej w Szczecinie oraz Wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej i budowy kanalizacji deszczowej w ul. Emilii Plater w Szczecinie oraz Wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej i projektu bezwykopowej renowacji kanalizacji ogólnospławnej w ul. ul. Szczerbcowej, Henryka Pobożnego, Jarowita, Wały Chrobrego w Szczecinie 2020-12-18 14:06:07 Minął termin składania ofert
Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Santockiej od ul. Jodłowej do ul. Witkiewicza 2020-12-17 10:01:53 Minął termin składania ofert
Serwis automatyki oraz komputerowych systemów sterowania i wizualizacji instalacji termicznej utylizacji osadów w OŚ Pomorzany i OŚ Zdroje w latach 2021 2022 2020-12-17 09:37:55 Minął termin składania ofert
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad Komputerowym Zintegrowanym Systemem Informatycznym 2020-12-15 14:16:24 Minął termin składania ofert
Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń produkcji Hach Lange, zainstalowanych w obiektach ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2020-12-10 14:32:20 Minął termin składania ofert
Gospodarowanie odpadami z komunalnej oczyszczalni ścieków "Pomorzany", z komunalnej oczyszczalni ścieków "Zdroje" oraz z pompowni ścieków 2020-12-10 13:09:46 Minął termin składania ofert
Wykonanie modernizacji systemu sterowania Stacji Uzdatniania Wody "Skolwin" w Szczecinie 2020-12-11 13:24:29 Minął termin składania ofert
Wyfrezowanie wraz z usunięciem betonu z kanału ogólnospławnego DN 400 w ul. 3 Maja w Szczecinie 2020-12-05 09:30:49 Minął termin składania ofert
Wywóz odpadów komunalnych stałych z placówek ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2020-12-03 13:28:27 Minął termin składania ofert
Jednorazowa i sukcesywna dostawa środków higieniczno - sanitarnych, środków czystości oraz worków na odpady przeznaczonych na potrzeby ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2020-11-23 10:03:37 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i kurierskich oraz zwrot do zamawiającego przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich dostarczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 roku Prawo Pocztowe (Dz.U. z dnia 29.12.2012r. poz. 1529) dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2020-12-01 07:04:35 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa polimerów akrylowych na potrzeby zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni Ścieków Pomorzany i Zdroje oraz potrzeby Zakładu Produkcji Wody Miedwie 2020-11-12 14:51:09 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych długich F5 i krótkich F4, obudów teleskopowych do zasuw oraz hydrantów podziemnych i nadziemnych ppoż. dla ZWiK Spółka z o. o. w Szczecinie 2020-11-12 09:45:49 Minął termin składania ofert
Wymiana opon letnich na zimowe wraz z wymianą opon zużytych 2020-11-10 14:40:50 Minął termin składania ofert
Dobudowa dźwigu osobowego do budynku biurowego przy ul. Golisza 10 w Szczecinie - ( zaprojektuj i wybuduj) 2020-11-09 13:57:51 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa tlenu ciekłego oraz najem dwóch zbiorników i dwóch parownic dla ZPW Miedwie ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie 2020-11-04 12:48:30 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Pasterskiej, ul. Przyjaciół Żołnierza i Wiszesława w Szczecinie 2020-11-04 12:54:28 Minął termin składania ofert
Rozbudowa 2 macierzy dyskowych w ZWiK Sp. z o.o. 2020-10-20 14:15:40 Minął termin składania ofert
Remont kapitalny praski z płuczką skratek wraz z dostawą, podłączeniem i uruchomieniem w Przepompowni Ścieków "Grabów" w Szczecinie 2020-10-07 07:05:27 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA SIARCZANU ŻELAZOWEGO, CHLORANU (III) SODU, WODOROWĘGLANU SODU, KWASU CHLOROWODOROWEGO, CHLORANU (I) SODU, WĘGLA AKTYWNEGO, ANTYSKALANTA I ŚRODKA ANTYODOROWEGO 2020-10-06 14:43:53 Minął termin składania ofert
Naprawa separatorów piasku szt.2 na oczyszczalni ścieków Pomorzany 2020-09-30 14:46:58 Minął termin składania ofert
Naprawa przepływomierza GORLICH UFM535-P-MAG w kanale wylotowym ścieków oczyszczonych Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" w Szczecinie 2020-09-28 13:52:44 Minął termin składania ofert
Remont przenośnika ślimakowego typ TP315-0802 MICA Maskinindustri 2020-09-25 14:45:47 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż dmuchawy promieniowej do napowietrzania ścieków w komorach osadu czynnego O.Ś. Pomorzany w Szczecinie 2020-09-18 14:07:44 Minął termin składania ofert
Rozbudowa 2 macierzy dyskowych w ZWiK Sp. z o.o. 2020-09-17 13:34:25 Minął termin składania ofert
Gospodarowanie odpadami z komunalnej oczyszczalni ścieków Pomorzany i z komunalnej oczyszczalni ścieków Zdroje oraz z usuwania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych w Szczecinie, w podziale na pakiety i z komunalnej oczyszczalni ścieków Zdroje oraz z usuwania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych w Szczecinie, w podziale na pakiety 2020-09-21 07:39:43 Minął termin składania ofert
Modernizacja Zakładu Produkcji Wody PILCHOWO - PROJEKT 2020-10-21 10:58:55 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Szczecinie 2020-09-09 14:31:33 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA POLIMERÓW AKRYLOWYCH NA POTRZEBY ZAGĘSZCZANIA I ODWADNIANIA OSADU W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW POMORZANY I ZDROJE ORAZ POTRZEBY ZAKŁADU PRODUKCJI WODY MIEDWIE 2020-09-04 10:27:26 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej O 400 PE w celu zlikwidowania kolizji z kanałem deszczowym w ul. Wiszesława w Szczecinie 2020-08-21 14:41:05 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego i nakładek radiowych 2020-08-19 09:57:17 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa papieru oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych dla ZWiK Spółka z o.o. 2020-08-18 12:01:09 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Przelotowej w Szczecinie 2020-08-26 07:59:48 Minął termin składania ofert
Dobudowa dźwigu osobowego do budynku biurowego przy ul. Golisza 10 w Szczecinie - ( zaprojektuj i wybuduj) 2020-08-12 12:18:31 Minął termin składania ofert
Rozbudowa 2 macierzy dyskowych w ZWiK Sp. z o.o. 2020-08-26 13:58:41 Minął termin składania ofert
Budowa układu regulacji wydajności pompy diagonalnej w pompowni P-1 Zakładu Produkcji Wody Miedwie - zaprojektuj i wybuduj 2020-07-31 13:03:19 Minął termin składania ofert
Dostawa pompy do wody wraz z silnikiem 2020-07-24 14:50:15 Minął termin składania ofert
Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów 2020-07-27 09:37:46 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ustowskiej , Bluszczowej, Stromej i Wysokiej w Szczecinie 2020-08-12 10:10:55 Minął termin składania ofert
Remont sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia w Szczecinie 2020-07-23 14:49:10 Minął termin składania ofert
Jednorazowa oraz sukcesywna dostawa rękawic roboczych i ochronnych, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników ZWiK Spółka z o.o. 2020-07-16 10:42:00 Minął termin składania ofert
Serwis okresowy dwóch jednostek kogeneracyjnych MB 3042 L3 zasilanych biogazem zainstalowanych w OŚK Pomorzany 2020-07-14 12:34:33 Minął termin składania ofert
Przebudowa skrzyżowania ul. Walecznych - Mączna - Pszenna w Szczecinie 2020-09-18 14:03:00 Minął termin składania ofert
Remont kapitalny przepompowni ścieków PŚK przy ul. Słowiczej 30 oraz P-1 przy ul. E. Gierczak 2020-07-03 11:32:26 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Szczecinie 2020-07-01 13:41:42 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2020-06-25 09:11:25 Minął termin składania ofert
Remont sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia w Szczecinie 2020-06-18 12:53:48 Minął termin składania ofert
Dostawa części zamiennych do pomp netzsch 2020-06-05 10:29:56 Minął termin składania ofert
DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZWiK, PWiK, TS, PSSE MO, PSSE I TRZECH PORTÓW NA LATA 2021 - 2022 2020-07-03 13:40:25 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Broniewskiego w Szczecinie 2020-08-19 12:11:57 Minął termin składania ofert
Wykonanie usługi reaktywacji złoża z weglem aktywnym 2020-05-29 14:53:31 Minął termin składania ofert
Utrzymanie sprawności technicznej agregatów prądotwórczych zainstalowanych na obiektach ZWiK Sp. z o.o. wyszczególnionych w załączniku Nr 1, zgodnie z DTR - 2100 - 2, DTR -2530 - 2 i obowiązującymi przepisami. 2020-05-29 09:53:20 Minął termin składania ofert
Konserwacja urządzeń dźwignicowych, wykonywanie okresowych pomiarów ochronnych elektrycznych, badanie haków, zapewnienie balastów i udział w badaniach UDT oraz ocena stanu technicznego RESURS urządzeń dźwignicowych ZWiK Sp. z o.o. 2020-05-29 09:51:06 Minął termin składania ofert
Dostawa pompy zatapialnej 2020-05-27 12:10:45 Minął termin składania ofert
Dostawa włazów kanałowych samopoziomujących i wpustów ulicznych 2020-05-19 14:47:16 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA NAKŁADEK DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY 2020-05-13 14:23:03 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Szczecinie 2020-05-13 10:20:14 Minął termin składania ofert
Dostawa pomp do wody i przetwornic częstotliwości 2020-05-08 12:34:25 Minął termin składania ofert
Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Górnej w Szczecinie 2020-05-04 14:28:46 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Staromiejskiej w Szczecinie 2020-06-18 08:34:00 Minął termin składania ofert
Dostawa mieszadeł zatapialnych wolnoobrotowych z falownikami 2020-04-27 13:23:30 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piotra Skargi w Szczecinie 2020-04-21 13:05:01 Minął termin składania ofert
Remont jednostki kogeneracyjnej MB 3042 L3 zainstalowanej w OŚ Pomorzany 2020-04-21 11:05:03 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jana z Kolna w Szczecinie 2020-04-21 09:45:27 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa rur i kształtek kanalizacyjnych z PVC-U 2020-04-17 12:36:12 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa kruszyw piasku płukanego, piasku zasypowego, mieszanki kruszonej oraz żwiru 2020-04-09 13:09:37 Minął termin składania ofert
Remont jednostki kogeneracyjnej MB 3042 L3 zainstalowanej w OŚ Pomorzany 2020-04-09 11:45:17 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Śląskiej w Szczecinie 2020-03-26 10:15:47 Minął termin składania ofert
KOMUNIKAT - SKŁADANIE OFERT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 2020-04-21 13:15:04 Minął termin składania ofert
Serwis okresowy jednostki kogeneracyjnej PETRA 300 C zainstalowanej w Oczyszczalni Ścieków ZDROJE 2020-03-27 14:26:11 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5 - 1,5l 2020-04-08 12:55:12 Minął termin składania ofert
Projekt przebudowy pompowni wody technologicznej O. Ś. Pomorzany 2020-04-03 12:24:57 Minął termin składania ofert
Remont zbiorników magazynowych kwaśnego węglanu sodu i placka filtracyjnego O. Ś. Pomorzany 2020-05-14 14:47:20 Minął termin składania ofert
Wykoszenie traw na terenach ujęć wody oraz na nasypie rurociągu miedwiańskiego w 2020 roku 2020-03-12 12:16:38 Minął termin składania ofert
Remont kapitalny przepompowni ścieków PŚK przy ul. Słowiczej 30 oraz P-1 przy ul. E. Gierczak 2020-04-22 12:44:11 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej, Piechoty, Walecznych, Młodzieży Polskiej, Batalionów Chłopskich w Szczecinie 2020-05-11 10:38:08 Minął termin składania ofert
Serwis systemu ciągłego monitoringu emisji spalin instalacji termicznej utylizacji osadów w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY 2020-04-02 09:45:35 Minął termin składania ofert
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany i Zdroje 2020-04-21 09:03:20 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych 2020-07-02 13:54:06 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wyrobów śrubowych ocynkowanych, kształtek żeliwnych ocynkowanych, zaworów do wody oraz złączek zaciskowych 2020-04-06 11:06:22 Minął termin składania ofert
Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03) pochodzącego z usuwania awarii wodociągowo - kanalizacyjnych 2020-02-11 08:57:56 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Śląskiej w Szczecinie 2020-02-14 14:15:39 Minął termin składania ofert
Projekt przebudowy pompowni wody technologicznej O. Ś. Pomorzany 2020-02-19 09:19:22 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa konsol wodomierzowych, zaworów wodomierzowych skośnych zwrotno - zaporowych, zaworów przelotowych grzybkowych mosiężnych, przedłużek i łączników do wodomierzy 2020-02-27 07:19:25 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej w Szczecinie 2020-04-15 13:08:56 Minął termin składania ofert
Rozbiórka obiektów kubaturowych Zakładu Produkcji Wody ZDROJE w Szczecinie 2020-02-27 14:02:12 Minął termin składania ofert
Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Janosika w Szczecinie 2020-02-14 14:17:20 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej w Szczecinie 2020-02-05 13:52:49 Minął termin składania ofert
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad Komputerowym Zintegrowanym Systemem Informatycznym 2019-12-18 08:47:26 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym 2019-12-23 14:23:15 Minął termin składania ofert
Dostawa i wdrożenie deduplikatora danych w ZWIK Sp z o.o. w Szczecinie 2019-12-06 12:46:50 Minął termin składania ofert
Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń produkcji Hach Lange zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY i Oczyszczalni Ścieków ZDROJE 2019-12-11 06:49:13 Minął termin składania ofert
Modernizacja wentylacji w budynku agregatu Pompowni Wody WARCISŁAWA 2019-11-26 11:44:55 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa łączników montażowych żeliwnych rurowo - rurowych i rurowo - kołnierzowych, doszczelniaczy rurowych, złączy naprawczych rozbieralnych, nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych 2020-01-31 13:38:13 Minął termin składania ofert
Jednorazowa dostawa rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego oraz sukcesywna dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego na potrzeby ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie 2020-01-13 13:49:26 Minął termin składania ofert
Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego na terenie Rej II WSW ul. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie 2020-01-03 14:03:29 Minął termin składania ofert
Dostawa i wdrożenie deduplikatora danych w ZWIK Sp z o.o. w Szczecinie 2019-11-29 10:32:34 Minął termin składania ofert
"Przebudowa instalacji napowietrzania w komorach osadu czynnego Oczyszczalni Ścieków Pomorzany (zaprojektuj i wybuduj)" Szczecin ul. Tama Pomorzańska 8 2020-01-03 13:20:56 Minął termin składania ofert
Dostawa wymienników ciepła 2019-11-05 12:30:49 Minął termin składania ofert
Dostawa rury do wody z polietylenu (PE-RC) 2019-11-20 09:07:50 Minął termin składania ofert
Dobudowa dźwigu osobowego do budynku biurowego przy ul. Golisza 10 w Szczecinie 2019-11-12 12:40:53 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego i nakładek radiowych 2019-11-25 11:44:02 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Staromiejskiej w Szczecinie 2019-11-04 07:50:13 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu laboratoryjnego 2019-10-23 14:42:24 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych polietylenowych PEHD 2019-11-13 08:13:44 Minął termin składania ofert
Remont kolektora sanitarnego w ul. Wiosennej w Szczecinie 2019-10-14 09:14:13 Minął termin składania ofert
Remont sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia w Szczecinie 2019-10-03 10:14:20 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo-Sławociesze w Szczecinie - Etapy VI i VII oraz budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie oś. Wielgowo w Szczecinie 2019-10-07 09:30:42 Minął termin składania ofert
Budowa odcinka kolektora ogólnospławnego w rejonie ul. Komuny Paryskiej-Sczanieckiej w Szczecinie 2019-10-29 12:56:36 Minął termin składania ofert
Festiwal Młodych Talentów 2019 - przeprowadzenie działań informacyjnych na temat programu "Czysta Odra w Szczecinie etap 2" 2019-09-20 12:44:51 Minął termin składania ofert
Remont sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia w Szczecinie 2019-09-05 13:10:57 Minął termin składania ofert
"Przebudowa instalacji napowietrzania w komorach osadu czynnego Oczyszczalni Ścieków Pomorzany (zaprojektuj i wybuduj)" Szczecin ul. Tama Pomorzańska 8 2019-10-28 07:53:23 Minął termin składania ofert
Modernizacja systemu sterowania, oraz systemu wizualizacji SCADA Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie 2019-10-15 13:45:56 Minął termin składania ofert
Pekao Szczecin Open 2019, 9-15.09.2019 r. - przeprowadzenie działań promujących projekt inwestycyjny "Czysta Odra w Szczecinie" oraz markę ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-08-08 13:41:41 Minął termin składania ofert
Remont kolektora sanitarnego w ul. Wiosennej w Szczecinie 2019-09-03 07:17:29 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa rur do wody z polietylenu (PE), kształtek elektrooporowych do wody z polietylenu (PE), oraz przejść murowych do rur z polietylenu (PE) 2019-10-10 07:53:05 Minął termin składania ofert
Remont ścian zewnętrznych osadników wtórnych O.Ś. Pomorzany 2019-10-07 12:29:44 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa papieru oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych dla ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie 2019-09-20 09:36:05 Minął termin składania ofert
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w latach 2019 - 2022 2019-08-21 14:42:10 Minął termin składania ofert
Serwis okresowy trzech jednostek kogeneracyjnych MB 3042 L3 zasilanych biogazem oczyszczalnianym zainstalowanych w OŚ Pomorzany 2019-08-05 12:41:28 Minął termin składania ofert
Przebudowa układu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa Polska w Szczecinie 2019-10-07 11:20:12 Minął termin składania ofert
Aktualizacja podsystemu mapy cyfrowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZWIK Sp. z o.o. 2019-08-20 13:52:58 Minął termin składania ofert
Dostawa włazów kanałowych i wpustów ulicznych 2019-09-05 13:50:39 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa środków higieniczno - sanitarnych, środków czystości, dozowników oraz sprzętu do sprzątania na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2019-09-10 13:52:52 Minął termin składania ofert
Dostawa motoreduktorów do pomp Seepex 2019-07-22 13:05:30 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Staromiejskiej w Szczecinie 2019-07-29 14:31:04 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Karłowicza 2019-08-23 11:24:02 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa części zamiennych do pomp SEEPEX i WANGEN 2019-07-12 13:50:55 Minął termin składania ofert
Przebudowa instalacji napowietrzania w komorach osadu czynnego Oczyszczalni Ścieków Pomorzany (zaprojektuj i wybuduj) 2019-07-10 14:48:07 Minął termin składania ofert
Dostawa transformatora olejowego trójfazowego 2019-07-09 14:23:00 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa polimerów akrylowych na potrzeby zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalniach Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje" oraz na potrzeby Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" 2019-07-12 14:10:48 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych długich F 5 i krótkich F 4 oraz hydrantów podziemnych, i nadziemnych ppoż. 2019-08-14 08:31:33 Minął termin składania ofert
Remont przepompowni ścieków P-17 przy ul. Ludowej 30 w Szczecinie 2019-06-17 14:07:27 Minął termin składania ofert
Dostawa pomp zatapialnych 2019-07-19 07:56:31 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie 2019-07-30 08:22:04 Minął termin składania ofert
Okresowe pomiary ochronne i eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w obiektach ZWiK Sp. z o.o. 2019-06-04 12:15:06 Minął termin składania ofert
Dni Morza Szczecin 14÷16.06.2019 r. - przeprowadzenie działań promujących projekt inwestycyjny Czysta Odra w Szczecinie oraz markę ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie. 2019-08-27 13:32:49 Minął termin składania ofert
Różany Ogród Sztuki 2019 - przeprowadzenie działań informacyjnych na temat programu Czysta Odra w Szczecinie etap 2 realizowanego przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie podczas letniego projektu artystycznego trwającego od 2 czerwca do 1 września 2019 r. 2019-05-10 13:56:26 Minął termin składania ofert
Projekt BULWAROVE - przeprowadzenie działań promocyjno-reklamowych programu inwestycyjnego Czysta Odra w Szczecinie etap 2, podczas cyklu wydarzeń na szczecińskich nabrzeżach odbywających się od czerwca do września 2019 r. 2019-05-10 13:55:41 Minął termin składania ofert
Dostawa wraz z montażem regałów magazynowych 2019-05-27 10:02:32 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo-Sławociesze w Szczecinie - Etapy VI i VII oraz budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie oś. Wielgowo w Szczecinie 2019-05-27 14:37:24 Minął termin składania ofert
Dni Skandynawskie Szczecin 14-19.05.2019 r., przeprowadzenie działań promujących ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie - wybrane dodatkowe usługi okołowodociągowe oraz projekt inwestycyjny Czysta Odra w Szczecinie 2019-04-16 07:09:41 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa rękawic roboczych i ochronnych, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie 2019-06-25 13:20:01 Minął termin składania ofert
Budowa spinki wodociągowej Wielgowo- Załom w Szczecinie 2019-06-18 08:14:17 Minął termin składania ofert
Dostawa pomp i mieszadeł zatapialnych 2019-05-21 14:00:04 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Drozdowej w Szczecinie 2019-05-28 13:46:23 Minął termin składania ofert
Remont przepompowni ścieków P-17 przy ul. Ludowej 30 w Szczecinie 2019-05-16 10:41:49 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Karłowicza 2019-06-07 09:22:24 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-05-09 08:58:09 Minął termin składania ofert
Dostawa wraz z montażem regałów magazynowych 2019-04-11 14:23:31 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych pet 0,5l-1,5l 2019-04-15 10:54:48 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa kruszyw piasku płukanego, piasku zasypowego, mieszanki kruszonej oraz żwiru 2019-04-19 09:14:00 Minął termin składania ofert
Roboty bitumiczne po robotach awaryjnych wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Szczecina 2019-04-29 14:11:12 Minął termin składania ofert
Wykoszenie traw na terenach ujęć wody oraz na nasypie rurociągu miedwiańskiego w 2019 roku 2019-03-13 08:40:55 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie 2019-04-12 14:54:13 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Karłowicza 2019-03-19 13:43:57 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa siarczanu żelazowego, chloranu (III) sodu, wodorowęglanu sodu, kwasu chlorowodorowego, chloranu (I) sodu, węgla aktywnego, antyskalanta i środka antyodorowego 2019-05-31 07:31:32 Minął termin składania ofert
Dostawa wymiennika ciepła 2019-03-27 13:04:02 Minął termin składania ofert
Serwis okresowy jednostki kogeneracyjnej PETRA 300 C zainstalowanej w Oczyszczalni Ścieków ZDROJE 2019-03-19 08:26:49 Minął termin składania ofert
Przebudowa instalacji napowietrzania w komorach osadu czynnego Oczyszczalni Ścieków Pomorzany (zaprojektuj i wybuduj) Szczecin ul. Tama Pomorzańska 8 2019-04-17 08:57:57 Minął termin składania ofert
"Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie - Etap I i Etap III (zaprojektuj i wybuduj)" oraz "Renowacja i budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej (zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Jodłowej" 2019-03-26 13:40:22 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jana z Kolna w Szczecinie 2019-03-26 13:41:24 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa rur i kształtek kanalizacyjnych z PVC-U 2019-01-24 14:42:50 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Seledynowej od posesji nr 34 do ul. Kolorowych Domów i od ul. Seledynowej 81 do ul. Czerwonej w Szczecinie 2019-03-11 13:38:52 Minął termin składania ofert
Serwis automatyki oraz komputerowych systemów sterowania i wizualizacji instalacji termicznej utylizacji osadów w OŚ Pomorzany i OŚ Zdroje 2019-01-14 10:21:45 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych 2019-04-09 08:19:03 Minął termin składania ofert
Remont sieci wodociągowej w ul. Jana z Kolna w Szczecinie 2019-01-04 14:39:17 Minął termin składania ofert
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad Komputerowym Zintegrowanym Systemem Informatycznym 2019-05-10 13:58:16 Minął termin składania ofert
Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń produkcji Hach Lange zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY i Oczyszczalni Ścieków ZDROJE 2018-12-17 14:39:18 Minął termin składania ofert
Serwis systemu ciągłego monitoringu emisji spalin instalacji termicznej utylizacji osadów w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY 2018-12-07 13:40:43 Minął termin składania ofert
Remont przepompowni ścieków P-17 przy ul. Ludowej 30 w Szczecinie 2018-11-19 07:21:58 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Seledynowej od posesji nr 34 do ul. Kolorowych Domów i od ul. Seledynowej 81 do ul. Czerwonej w Szczecinie 2018-11-19 13:54:29 Minął termin składania ofert
Dostawa włazów kanałowych i wpustów ulicznych 2018-10-24 14:39:49 Minął termin składania ofert
Remont sieci wodociągowej w ul. Jana z Kolna w Szczecinie 2018-11-06 14:28:07 Minął termin składania ofert
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Cisowej w Szczecinie 2018-10-18 13:23:35 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdówZakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2021 r. 2018-12-13 14:30:56 Minął termin składania ofert
Remont przepompowni ścieków P-17 przy ul. Ludowej 30 w Szczecinie 2018-10-16 11:16:12 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa konsol wodomierzowych, zaworów wodomierzowych skośnych zwrotno-zaporowych i przedłużek 2018-10-25 09:55:00 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa włazów kanałowych i wpustów ulicznych 2018-09-18 12:28:10 Minął termin składania ofert
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej dn300 oraz przebudowa sieci wodociągowej łączącej ul. Staromiejską z ul. Wyszyńskiego w Szczecinie 2018-10-09 14:36:40 Minął termin składania ofert
Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego 2018-11-07 14:51:28 Minął termin składania ofert
Remont budynku pompowni ścieków przy ul. Tartacznej w Szczecinie 2018-11-05 11:07:06 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2018-11-05 11:10:21 Minął termin składania ofert
Gospodarowanie odpadami z komunalnej oczyszczalni ścieków Pomorzany i z komunalnej oczyszczalniścieków Zdroje oraz z usuwania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych w Szczecinie, w podziale na pakiety 2018-12-10 13:24:13 Minął termin składania ofert
Renowacja kanalizacji sanitarnej - Etap I oraz deszczowej, rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową jezdni i chodników w ulicy Jodłowej - zaprojektuj i wybuduj 2018-10-23 08:47:11 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wyrobów śrubowych ocynkowanych, kształtek żeliwnych ocynkowanych, zaworów wodnych, łączników mosiężnych wodomierzowych oraz złączek zaciskowych 2018-08-24 08:44:11 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Seledynowej od posesji nr 34 do ul. Kolorowych Domów i od ul. Seledynowej 81 do ul. Czerwonej w Szczecinie 2018-09-18 13:12:12 Minął termin składania ofert
Przebudowa instalacji napowietrzania w komorach osadu czynnego OŚ Pomorzany (zaprojektuj i wybuduj) 2018-09-20 13:37:26 Minął termin składania ofert
Dostawa tokarki uniwersalnej 2018-08-21 07:35:33 Minął termin składania ofert
Dostawy energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK, PWiK, TS, PSSE, stoczni Gryfia i trzech portów na rok 2019 2018-10-18 14:11:44 Minął termin składania ofert
Remont 4 szt. zgarniaczy firmy VA Teknik (podzielony na 2 etapy) zainstalowanych na oczyszczalni ścieków Pomorzany 2018-08-13 14:12:57 Minął termin składania ofert
Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego 2018-09-04 11:55:01 Minął termin składania ofert
Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów 2018-09-11 13:05:35 Minął termin składania ofert
Remont elewacji budynku filtrów w ZPW Miedwie 2018-09-20 13:38:06 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2020 r. 2018-09-13 12:59:04 Minął termin składania ofert
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Cisowej w Szczecinie 2018-09-04 14:48:36 Minął termin składania ofert
Rozbudowa dotychczasowej infrastruktury informatycznej eksploatowanej w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie obejmująca rozbudowę bazy serwerowej, macierzy dyskowej oraz migrację bazy danych ORACLE i aplikacji na nową platformę 2018-10-04 13:53:34 Minął termin składania ofert
Likwidacja oczyszczalni ścieków Płonia 2018-10-16 07:39:34 Minął termin składania ofert
Dostawa włazów kanałowych samopoziomujących 2018-08-20 07:11:11 Minął termin składania ofert
Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie Etap II - zaprojektuj i wybuduj 2019-01-22 12:21:40 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Seledynowej od posesji nr 34 do ul. Kolorowych Domów i od ul. Seledynowej 81 do ul. Czerwonej w Szczecinie 2018-07-23 13:11:06 Minął termin składania ofert
Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin 2018-11-05 13:47:35 Minął termin składania ofert
Serwis okresowy trzech jednostek kogeneracyjnych MB 3042 L3 zasilanych biogazem oczyszczalnianym zainstalowanych w OŚ Pomorzany 2018-07-10 07:50:01 Minął termin składania ofert
Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Moczarowej 13 2018-06-27 07:12:12 Minął termin składania ofert
Wykonanie usługi reaktywacji złoża z węglem aktywnym 2018-07-17 14:44:28 Minął termin składania ofert
Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego 2018-07-16 10:21:02 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego 2018-08-10 12:29:03 Minął termin składania ofert
Dostawa wirówki do odwadniania osadu 2018-06-26 10:00:47 Minął termin składania ofert
Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie - Etap I w ul. Jodłowej 2018-07-30 14:53:04 Minął termin składania ofert
Dostawa tokarki uniwersalnej 2018-07-02 14:01:32 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa papieru oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2018-07-03 13:28:27 Minął termin składania ofert
Usługa gospodarowania (załadunek, transport i zbieranie/przetwarzanie) odpadu o kodzie 19 08 02 - Zawartość piaskowników z oczyszczalni Pomorzany w Szczecinie 2018-07-09 12:20:45 Minął termin składania ofert
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany i Zdroje 2018-06-21 14:50:25 Minął termin składania ofert
Budowa pompowni wody i remont zbiorników wodociągowych wraz z komorą zasuw oraz przebudowa rurociągów i innych niezbędnych sieci wraz z zagospodarowaniem terenu na placówce przy ul. Lechickiej w Szczecinie 2018-07-03 14:46:43 Minął termin składania ofert
Dostawa pomp zatapialnych i mieszadła zatapialnego 2018-05-22 13:53:41 Minął termin składania ofert
Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin 2018-06-25 14:34:57 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wpustów ulicznych 2018-05-25 07:18:06 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa łączników montażowych żeliwnych rurowo - rurowych i rurowo - kołnierzowych, doszczelniaczy rurowych, złączy naprawczych rozbieralnych, nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych 2018-04-24 14:48:24 Minął termin składania ofert
Instalacja gazu ziemnego dla Oczyszczalni Ścieków Zdroje w Szczecinie (zaprojektuj i wybuduj) 2018-06-27 14:45:41 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego i nakładek radiowych 2018-06-28 09:31:12 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa rur do wody z polietylenu (PE), kształtek elektrooporowych do wody z polietylenu (PE), oraz przejść murowych do rur z polietylenu (PE) 2018-04-04 14:52:54 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2018-08-01 12:15:00 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Niedziałkowskiego (na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Unisławy) w Szczecinie 2018-04-16 13:10:22 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa środków higieniczno-sanitarnych, środków czystości oraz sprzętu do sprzątania na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2018-06-11 10:30:52 Minął termin składania ofert
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Cisowej w Szczecinie 2018-05-18 11:43:12 Minął termin składania ofert
Dostawa tokarki uniwersalnej 2018-05-15 07:20:20 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5 l - 1,5 l 2018-04-13 14:32:42 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i innych materiałów laboratoryjnych 2018-05-24 14:26:15 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Niedziałkowskiego (na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Unisławy) w Szczecinie 2018-03-13 13:15:59 Minął termin składania ofert
Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03) pochodzące z usuwania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych 2018-04-12 09:30:53 Minął termin składania ofert
Wykoszenie traw na obszarze o łącznej powierzchni 38,4840 ha znajdujących się na terenach ujęć wody oraz na nasypie rurociągu miedwiańskiego wraz z wywozem pokosu lub rozdrobnieniem, cztery razy w 2018 roku 2018-02-23 08:24:05 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa włazów kanałowych i wpustów ulicznych 2018-02-16 14:45:24 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych i polietylenowych PEHD 2018-05-09 09:49:46 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu sieci wodociągowej w ul. Bluszczowej, Wysokiej, Stromej i Ustowskiej w Szczecinie 2018-03-16 13:22:52 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa rękawic ochronnych, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego 2018-04-13 12:49:54 Minął termin składania ofert
Dostawa części zamiennych do pomp WANGEN, NETZSCH i motoreduktorów do pomp SEEPEX 2018-02-22 09:06:12 Minął termin składania ofert
Dostawa wymiennika ciepła 2018-02-07 11:34:48 Minął termin składania ofert
Dostawa części zamiennych do pomp SEEPEX 2018-01-08 13:37:59 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie - Etap IV i V 2018-04-17 14:13:42 Minął termin składania ofert
Projekt remontu kapitalnego przepompowni ścieków P-1 przy ul. E. Gierczak oraz przepompowni ścieków przy ul. Słowiczej 30 w Szczecinie 2018-02-05 13:54:43 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu sieci wodociągowej w ul. Kopernika oraz Opracowanie dokumentacji projektowej remontu sieci wodociągowej w ul. Piechoty, Jaśminowej, Młodzieży Polskiej, Walecznych, Batalionów Chłopskich 44-55 2018-02-23 07:04:04 Minął termin składania ofert
Kampania pomiarowa i aktualizacja bazy danych GIS w zakresie gospodarki ściekowej 2018-04-20 11:03:34 Minął termin składania ofert
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad Komputerowym Zintegrowanym Systemem Informatycznym 2017-12-21 14:15:01 Minął termin składania ofert
Rozbudowa węzła obróbki osadu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany 2018-04-06 09:01:13 Minął termin składania ofert
Dostawa pomp zatapialnych 2018-01-26 13:08:48 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa kruszyw piasku płukanego, piasku zasypowego, mieszanki kruszonej oraz żwiru 2018-01-25 08:36:14 Minął termin składania ofert
Serwis okresowy jednostki kogeneracyjnej PETRA 300 C zainstalowanej w Oczyszczalni Ścieków ZDROJE 2017-12-20 14:17:18 Minął termin składania ofert
Dostawa wymiennika ciepła 2017-12-28 10:40:07 Minął termin składania ofert
Remont kanału ogólnospławnego w ul. Kurza Stopka w Szczecinie 2017-12-19 13:08:25 Minął termin składania ofert
Instalacja gazu ziemnego dla Oczyszczalni Ścieków Zdroje w Szczecinie (zaprojektuj i wybuduj) 2017-12-12 10:25:27 Minął termin składania ofert
Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń produkcji Hach Lange zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY i Oczyszczalni Ścieków ZDROJE 2017-12-06 11:19:23 Minął termin składania ofert
Budowa pompowni wody i remont zbiorników wodociągowych wraz z komorą zasuw oraz przebudowa rurociągów i innych niezbędnych sieci wraz z zagospodarowaniem terenu na placówce przy ul. Lechickiej w Szczecinie 2017-12-29 13:06:35 Minął termin składania ofert
Projekt przebudowy instalacji napowietrzania w komorach osadu czynnego O. Ś. Pomorzany w Szczecinie 2018-01-05 08:52:17 Minął termin składania ofert
Wdrożenie systemu ochrony sieci komputerowej w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2017-11-16 14:40:12 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Płonia w Szczecinie - Etap I 2018-02-06 14:43:18 Minął termin składania ofert
Remont kanału ogólnospławnego w ul. Piekary w Szczecinie 2017-11-29 11:12:05 Minął termin składania ofert
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji i innych składników majątkowych 2017-10-20 09:56:16 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu sieci wodociągowej w ul. Bluszczowej, Wysokiej, Stromej i Ustowskiej 2017-12-15 07:07:53 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa łożysk tocznych 2017-11-20 13:31:13 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa siarczanu żelazowego, chloranu (III) sodu, wodorowęglanu sodu i kwasu chlorowodorowego 2018-01-04 10:21:56 Minął termin składania ofert
Likwidacja pompowni ścieków przy ul. Bohaterów Narwiku wraz z budową odcinka grawitacyjnego pod ul. Południową w Szczecinie 2017-10-10 15:01:55 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych długich F 5 i krótkich F 4 oraz hydrantów podziemnych, i nadziemnych ppoż. 2017-11-20 09:49:09 Minął termin składania ofert
Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych 2017-11-09 14:10:44 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu sieci wodociągowej w ul. Bluszczowej, Wysokiej, Stromej i Ustowskiej 2017-10-06 12:16:45 Minął termin składania ofert
Likwidacja pompowni ścieków przy ul. Bohaterów Narwiku wraz z budową odcinka grawitacyjnego pod ul. Południową w Szczecinie 2017-09-29 13:06:46 Minął termin składania ofert
Dostawa pomp zatapialnych 2017-10-26 14:37:29 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa włazów kanałowych samopoziomujących 2017-11-09 14:08:05 Minął termin składania ofert
Remont kolektora sanitarnego w ul. Pomorskiej w Szczecinie 2017-11-17 14:56:29 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie - Etap IV i V 2017-11-15 07:50:44 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa zaprawy cementowej szybkowiążącej 2017-11-06 07:22:56 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Płonia w Szczecinie - Etap I 2017-10-12 11:22:30 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostaw rur i kształtek kanalizacyjnych z PVC-U 2017-09-26 14:50:43 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych 2017-09-22 12:14:40 Minął termin składania ofert
ROZBUDOWA WĘZŁA OBRÓBKI OSADU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW POMORZANY 2017-11-23 13:35:31 Minął termin składania ofert
Instalacja gazu ziemnego dla Oczyszczalni Ścieków Pomorzany 2017-12-05 13:18:47 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż wagi samochodowej z legalizacją na terenie Zakładu Produkcji Wody Miedwie 2017-10-18 11:23:18 Minął termin składania ofert
Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów 2017-09-14 12:02:06 Minął termin składania ofert
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZWiK, PWiK, TS, PSSE I TRZECHPORTÓW NA ROK 2018 2017-10-13 14:25:14 Minął termin składania ofert
Remont kanału ogólnospławnego w ul. Podgórnej w Szczecinie 2017-09-05 14:28:22 Minął termin składania ofert
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia do radarowego pomiaru przepływu ścieków 2017-09-15 13:56:17 Minął termin składania ofert
Dostawa dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych 2017-08-17 14:39:30 Minął termin składania ofert
Zakup samochodów z wyposażeniem warsztatowym na potrzeby obsługi sieci kanalizacyjnej (szt. 2) 2017-09-26 14:49:18 Minął termin składania ofert
Bezprzewodowy monitoring sieci wodociągowej na Prawobrzeżu Szczecina 2017-10-12 14:46:57 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa złączek zaiskowych do rur z polietylenu (PE) 2017-07-13 14:28:11 Minął termin składania ofert
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w latach 2017 - 2019 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.) 2017-09-14 13:33:37 Minął termin składania ofert
Modernizacja układu napięcia gwarantowanego 220V DC w Zakładzie Produkcji Wody "Pomorzany" w Szczecinie 2017-08-17 08:36:29 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa tlenu ciekłego, oraz najem dwóch zbiorników i dwóch parownic dla zakładu produkcji wody Miedwie 2017-08-25 08:04:04 Minął termin składania ofert
Dostawa dwóch samochodów osobowych o DMC nie przekraczającej 3,5 t z napędem elektrycznym 2017-08-24 11:03:09 Minął termin składania ofert
Serwis pogwarancyjny systemu ciągłego monitoringu emisji spalin instalacji termicznej utylizacji osadów w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY 2017-08-18 13:29:45 Minął termin składania ofert
Zakup dwóch minikoparek z przyczepami 2017-08-22 15:01:02 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w zakresie rozbudowy systemu dozoru SWiN i CCTV na terenie Zakładu Produkcji Wody Pomorzany w Szczecinie oraz wymiana i naprawa istniejącego ogrodzenia ZPW Pomorzany 2018-02-05 09:03:07 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych 2017-07-31 09:54:36 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich uruchomieniem w budynkach "A i C" przy ul. Golisza 8 w Szczecinie 2017-09-05 08:31:22 Minął termin składania ofert
Dostawa dwóch samochodów osobowych o DMC nie przekraczającej 3,5 t z napędem elektrycznym 2017-07-07 11:39:46 Minął termin składania ofert
Dostawa rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego oraz sukcesywna dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego 2017-07-27 08:13:22 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa spinki wodociągowej dla dzielnic Wielgowo - Załom w Szczecinie" 2017-08-22 13:23:55 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w ul. Cukrowej w Szczecinie 2017-09-05 14:32:35 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa konsol wodomierzowych, zaworów wodomierzowych skośnych zwrotno-zaporowych, zaworów grzybkowych mosiężnych i przedłużek 2017-07-12 14:55:17 Minął termin składania ofert
Instalacja gazu ziemnego dla Oczyszczalni Ścieków Pomorzany 2017-08-09 11:43:26 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2017-06-22 10:17:36 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa włazów kanałowych samopoziomujących 2017-07-10 11:50:59 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego i nakładek radiowych 2017-06-27 14:41:46 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż kraty mechanicznej w pompowni ścieków Górny Brzeg w Szczecinie 2017-07-27 13:00:13 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przestrzennej w Szczecinie 2017-08-22 08:13:28 Minął termin składania ofert
Budowa zaplecza techniczno-magazynowego: magazyn główny, magazyn pomocniczy, wiata magazynowa,place składowe, waga samochodowa wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. 1 Maja 37 2017-09-11 14:00:19 Minął termin składania ofert
Zakup trzech minikoparek z przyczepami 2017-07-06 14:49:32 Minął termin składania ofert
Roboty bitumiczne po robotach awaryjnych wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Szczecina 2017-05-11 12:01:01 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie - Etap IV i V 2017-08-09 14:29:32 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa olejów, smarów oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych 2017-06-28 14:45:58 Minął termin składania ofert
Wykoszenie traw na obszarze o łącznej powierzchni 37,4840 ha znajdujących się na terenach ujęć wody oraz na nasypie rurociągu miedwiańskiego wraz z wywozem pokosu lub rozdrobnieniem, cztery razy w 2017 roku 2017-05-17 15:02:01 Minął termin składania ofert
Roboty bitumiczne po robotach awaryjnych wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Szczecina 2017-04-27 12:41:39 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa prefabrykowanych wyrobów betonowych, żelbetowych służących do wykonania studni kanalizacyjnych i studni wpustów ulicznych 2017-05-09 14:18:25 Minął termin składania ofert
Bezprzewodowy monitoring sieci wodociągowej na Prawobrzeżu Szczecina 2017-06-14 14:59:25 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa części zamiennych do pomp firmy SEEPEX 2017-06-27 11:46:55 Minął termin składania ofert
Remont zbiorników wody pitnej oraz komory zasuw wraz z przebudową rurociągów technologicznych, elementów zagospodarowania terenu oraz budową przyłącza energetycznego do placówki przy ul. Wschodniej w Szczecinie 2017-07-04 11:09:44 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej w ul. Węgierskiej w Szczecinie 2017-05-18 13:43:52 Minął termin składania ofert
Dostawa części zamiennych do pomp firmy WANGEN 2017-05-29 09:07:29 Minął termin składania ofert
Audyt energetyczny obiektów ZWiK Sp. z o.o w Szczecinie 2017-04-26 12:56:19 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5-1,5l 2017-04-21 11:27:06 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa środków higieniczno - sanitarnych oraz środków czystości na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2017-05-10 10:25:46 Minął termin składania ofert
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji 2017-04-12 11:20:41 Minął termin składania ofert
Dzierżawa nieruchomości opisanej jako działka nr 4/21 obręb 3014 przy ul. Ceglanej w Szczecinie 2017-04-11 09:08:03 Minął termin składania ofert
Budowa centralnej dyspozytorni sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części Szczecina oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego 2017-06-20 12:39:03 Minął termin składania ofert
Zarządzanie Siecią Wodociągową - budowa systemu telemetrycznego w oparciu o model hydrauliczny w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części Szczecina 2017-08-22 08:41:43 Minął termin składania ofert
Wdrożenie mobilnego systemu GIS 2017-08-22 08:46:22 Minął termin składania ofert
Montaż turbiny - generatora w komorze zasuw Zakładu Produkcji Wody "Pomorzany" w Szczecinie 2017-09-27 10:39:15 Minął termin składania ofert
Modernizacja magistrali wodociągowej Miedwianka w Szczecinie - Etap I i II 2017-08-22 08:14:20 Minął termin składania ofert
Remont kanału ogólnospławnego w ul. Szarotki (od włączenia z ul. Jana z Kolna) 2017-05-16 13:25:14 Minął termin składania ofert
Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej - pojazdy specjalne 2017-05-19 07:15:49 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie działań promocyjno-reklamowych wybranych usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. oraz projektów inwestycyjnych Spółki w Szczecinie podczas wydarzenia pn. Dni Skandynawskie 2017 odbywającego się w dniach 30.03- 2.04 2017 r. 2017-03-14 10:17:08 Minął termin składania ofert
Ekstraklasa piłki nożnej mężczyzn, przeprowadzenie w okresie styczeń - grudzień 2017r., ogólno wizerunkowych działań promocyjnych oraz reklamujących wybrane usługi dodatkowe świadczone przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, w trakcie rozgrywek organizowanych przez Ekstraklasę S. A. 2017-03-14 10:16:00 Minął termin składania ofert
Promocja przez sport - kształtowanie pozytywnego wizerunku ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, oraz promocja wybranych usług okołowodociągowych świadczonych przez Spółkę , podczas rozgrywek piłki nożnej dzieci i młodzieży szkolnej w okresie styczeń - grudzień 2017r. 2017-03-14 10:14:08 Minął termin składania ofert
Remont galerii rurociągów filtrów pospiesznych w ZPW Miedwie 2017-07-25 14:07:49 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany i Zdroje 2017-06-30 14:33:29 Minął termin składania ofert
Sukcesywny odbiór odpadów pochodzących z rozbiórek i remontów z podziałem na cztery części 2017-04-18 13:23:24 Minął termin składania ofert
Audyt energetyczny obiektów ZWiK Sp. z o.o w Szczecinie 2017-03-21 08:50:03 Minął termin składania ofert
Zakup i montaż dmuchawy do napowietrzania reaktorów biologicznych na O. Ś. Zdroje 2017-03-23 12:26:56 Minął termin składania ofert
Dostawa mieszadła i pomp firmy WILO 2017-03-17 09:25:45 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Robotnicza, Hoża, Studzienna, Zgorzelecka, Grzymińska, Żelazna,Gościsława i innych. 2017-04-28 11:30:14 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej w ul. Łukasińskiego w Szczecinie 2017-03-30 12:42:43 Minął termin składania ofert
Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie ZPW Pilchowo o łącznej mocy 0,5 MW 2017-06-30 14:51:15 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2017-04-10 14:06:13 Minął termin składania ofert
Dostawa agregatu prądotwórczego stacjonarnego 2017-04-06 09:08:06 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa obuwia dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2017-03-29 14:23:17 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wyrobów śrubowych ocynkowanych, kształtek żeliwnych ocynkowanych, zaworów wodnych, łączników mosiężnych wodomierzowych oraz złączek zaciskowych 2017-03-21 14:39:16 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ulic Kapitańskiej i Storrady - Świętosławy w Szczecinie 2017-03-07 12:16:42 Minął termin składania ofert
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Zdroje 2017-08-21 13:50:13 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na wykonanie promocyjnego spotu filmowego promującego projekt pn."Czysta Odra w Szczecinie" 2017-01-11 08:38:08 Minął termin składania ofert
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad podsystemem informatycznym KADRY-PŁACE AX PEOPLE 2016-12-30 13:34:31 Minął termin składania ofert
Zakup i montaż dmuchawy do napowietrzania reaktorów biologicznych na O. Ś. Zdroje 2017-02-16 09:15:18 Minął termin składania ofert
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad Komputerowym Zintegrowanym Systemem Informatycznym 2016-12-29 14:59:59 Minął termin składania ofert
Wykonanie promocyjnego spotu filmowego 2016-12-21 10:30:07 Minął termin składania ofert
Serwis automatyki oraz komputerowych systemów sterowania i wizualizacji procesów technologicznych w OŚ Pomorzany i OŚ Zdroje 2017-01-11 10:17:59 Minął termin składania ofert
Przebudowa węzłów odbioru osadu z zagęszczaczy grawitacyjnych na Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie 2017-02-02 13:32:40 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA POLIMERÓW AKRYLOWYCH NA POTRZEBY ZAGĘSZCZANIA I ODWADNIANIAOSADU W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW "POMORZANY" I "ZDROJE" ORAZ NA POTRZEBY ZAKŁADUPRODUKCJI WODY "MIEDWIE" 2017-04-28 11:36:25 Minął termin składania ofert
Dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Ceglanej 2 2016-12-19 13:47:35 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA RUR DO WODY Z POLIETYLENU (PE), KSZTAŁTEK ELEKTROOPOROWYCH DO WODY Z POLIETYLENU (PE), ZŁĄCZEK ZACISKOWYCH DO RUR Z POLIETYLENU (PE) DO WODY, ORAZ PRZEJŚĆ MUROWYCH DO RUR Z POLIETYLENU (PE) 2017-02-14 11:14:41 Minął termin składania ofert
Dostawa części zamiennych do kraty, praso płuczki, przenośnika firmy MEVA 2016-11-28 07:28:09 Minął termin składania ofert
Serwis okresowy pogwarancyjny trzech jednostek kogeneracyjnych MB 3042 L3 zasilanych biogazem oczyszczalnianym zainstalowanych w OŚ Pomorzany 2016-12-22 09:01:57 Minął termin składania ofert
Remont sieci wodociągowej w ul. Dworcowej Dn 200 w Szczecinie 2017-01-11 14:31:51 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego do dz. bud. nr 3/32 w ul. Dunikowskiego w Szczecinie 2017-01-19 14:06:26 Minął termin składania ofert
Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń produkcji HACH LANGE, zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY i Oczyszczalni Ścieków ZDROJE 2016-12-06 14:56:40 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa łączników montażowych rurowo - rurowych i rurowo - kołnierzowych, doszczelniaczy rurowych, złączy naprawczych rozbieralnych oraz nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych 2017-01-19 08:56:36 Minął termin składania ofert
Rozbiórka nieczynnej magistrali wodociągowej Dn1000 mm wraz z pomostem technologicznym nad rzeką Regalica w Szczecinie 2017-01-17 11:44:56 Minął termin składania ofert
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dziwnowie przy ul. Tęsknoty 5 2016-12-19 13:48:49 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa polimeru akrylowego na potrzeby odwadniania osadu w Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" 2016-11-10 14:42:46 Minął termin składania ofert
Inżynier kontraktu dla zadania - Modernizacja O.Ś.K. Zdroje 2017-01-05 09:46:10 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 2016-12-09 12:06:07 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa rękawic ochronnych oraz odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Zakładu Wodociągów i kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2017-01-17 12:41:05 Minął termin składania ofert
Rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków przy ul. Modrej w Szczecinie 2016-12-15 12:28:00 Minął termin składania ofert
Wdrożenie systemu ochrony poczty elektronicznej w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2016-11-22 08:44:40 Minął termin składania ofert
Termiczna reaktywacja granulowanego formowanego węgla aktywnego stosowanego do uzdatniania wody w ZPW "Miedwie" wraz z wydobyciem i ponownym zasypaniem 4 filtrów 2016-11-10 14:03:40 Minął termin składania ofert
Remont studni kanalizacyjnych w ul. Miodowa, Zegadłowicza, Arkońska w Szczecinie 2017-03-07 12:15:34 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie działań promocyjno - reklamowych wybranych usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, w trakcie rozgrywek I Ligi Siatkówki mężczyzn w okresie wrzesień - grudzień 2016 r 2016-10-19 11:00:21 Minął termin składania ofert
Gospodarowanie odpadami z komunalnej oczyszczalni ścieków Pomorzany i z komunalnej oczyszczalni ścieków Zdroje w Szczecinie 2017-01-05 13:15:38 Minął termin składania ofert
Modernizacja Pompowni Ścieków Górny Brzeg i Białowieska 2017-02-28 10:26:42 Minął termin składania ofert
Dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Ceglanej 2 2016-10-31 09:37:55 Minął termin składania ofert
Przebudowa węzłów odbioru osadu z zagęszczaczy grawitacyjnych na Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie 2016-12-07 13:59:34 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa kruszyw piasku płukanego, piasku zasypowego, mieszanki kruszonej oraz żwiru 2016-11-28 13:35:10 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa zaprawy cementowej szybkowiążącej 2016-11-07 08:31:01 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa włazów kanałowych i wpustów ulicznych 2016-10-19 14:09:10 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo-Sławociesze w Szczecinie - Etap III 2017-02-28 12:59:04 Minął termin składania ofert
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji 2016-09-08 08:15:55 Minął termin składania ofert
Pekao Szczecin Open: przeprowadzenie działań promocyjnych o charakterze ogólnowizerunkowym i reklamowych wybranych usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie podczas turnieju tenisowego, który odbędzie się w dniach 12-18 września 2016 r 2016-10-19 10:58:34 Minął termin składania ofert
III Międzynarodwe Forum Ekologiczne Kołobrzeg 14 -16 września 2016r. -- przeprowadzenie ogólno wizerunkowych działań promocyjnych oraz reklamujących wybrane usługi dodatkowe świadczone przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-07-29 10:47:06 Minął termin składania ofert
Water Show Szczecin 13 sierpnia 2016r., - przeprowadzenie ogólno wizerunkowych działań promocyjnych oraz reklamujących wybrane usługi dodatkowe świadczone przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-07-29 10:46:16 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie w okresie od 31.07.2016 do 31.12.2016r., działań promocyjnych o charakterze ogólnowizerunkowym oraz reklamujących wybrane usługi dodatkowe świadczone przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, w trakcie rozgrywek piłki nożnej mężczyzn, organizowanych przez Ekstraklasę S. A 2016-07-29 10:44:53 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług promocyjnych montażu przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-07-29 10:48:24 Minął termin składania ofert
Dostawy energii elektrycznej na potrzeby ZWiK, PWiK, TS i trzech portów na rok 2017 2016-09-30 11:49:43 Minął termin składania ofert
Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru controllingowego 2016-09-08 10:27:58 Minął termin składania ofert
Dostawa włazów kanalizacyjnych i wpustów ulicznych 2016-08-25 09:55:24 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa siarczanu żelazowego, chloranu (III) sodu, węgla aktywnego pylistego, wodorowęglanu sodu, chloranu (I) sodu i kwasu chlorowodorowego 2016-10-24 13:38:37 Minął termin składania ofert
Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów 2016-08-22 11:51:41 Minął termin składania ofert
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji 2016-08-17 11:36:12 Minął termin składania ofert
Dostawa rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego DN 400 2016-08-23 11:58:43 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych żeliwnych, i polietylenowych PEHD 2016-09-21 12:06:23 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie działań promocyjnych o charakterze ogólnowizerunkowym a także reklamujących wybrane usługi dodatkowe świadczone przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie podczas 62. Memoriału Janusza Kusocińskiego odbywającego się 18 czerwca 2016 r. 2016-06-20 15:07:46 Minął termin składania ofert
Dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Przytorze 5 2016-06-15 07:17:08 Minął termin składania ofert
Remont jednostki kogeneracyjnej PETRA 300C zainstalowanej w OŚ Zdroje 2016-06-08 13:33:27 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie działań promocyjnych o charakterze ogólnowizerunkowym a także reklamujących wybrane usługi dodatkowe świadczone przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie podczas Dni Morza 2016 odbywających się w dniach 10 - 12 czerwca 2016 r 2016-06-08 13:11:30 Minął termin składania ofert
Różany Ogród Sztuki 2016 - przeprowadzenie działań promocyjno - reklamowych wybranych usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, podczas letniego projektu artystycznego trwającego od 4 czerwca do 28 sierpnia 2016r 2016-06-08 13:10:32 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie działań promocyjno - reklamowych wybranych usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w trakcie VIII Plenerowej Wystawy Florystycznej Pływający ogród, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 14 - 15 maja 2016r. 2016-06-02 10:45:39 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie działań promocyjno-reklamowych wybranych usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie podczas Głównych Mistrzostw Polski w Pływaniu, które odbędą się w dniach 27 - 30 maja 2016 r. 2016-06-02 10:44:12 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa bloczków betonowych, krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych, płytek chodnikowych, płyt jombo, trylinki szarej oraz cegły klinkierowej kanalizacyjnej i cementu CEM II 32,5 2016-07-14 11:16:07 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U 2016-06-10 07:15:26 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych i innych materiałów laboratoryjnych 2016-10-17 07:59:29 Minął termin składania ofert
Sukcesywne dostawy węgla aktywnego pylistego przeznaczonego na potrzeby Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" 2016-07-15 14:30:31 Minął termin składania ofert
Remont kładki stalowej wodociągowej w ul. Krygiera w Szczecinie 2016-08-04 13:53:12 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie działań promocyjno-reklamowych wybranych usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie podczas wydarzenia pn. Dni Skandynawskie 2016 w dniach 21 - 24 kwietnia 2016 r 2016-05-23 13:24:50 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie działań promocyjno - reklamowych wybranych usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, w trakcie cyklicznego konkursu Cały Szczecin w kwiatach, trwającego od kwietnia do września 2016r 2016-05-23 13:23:21 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie działań promocyjno - reklamowych wybranych usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, w trakcie rozgrywek I Ligi Siatkówki mężczyzn w okresie kwiecień - grudzień 2016 r 2016-05-20 13:30:24 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie działań promocyjno - reklamowych wybranych usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, podczas XVI edycji Szczecin Euro Dance Festival, który odbędzie się w dniach 17-19 kwietnia 2016r 2016-05-20 13:29:55 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie działań promocyjno - reklamowych wybranych usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w trakcie rozgrywek piłki nożnej mężczyzn na poziomie III Ligi Bałtyckiej w okresie kwiecień - grudzień 2016 r 2016-05-20 13:29:16 Minął termin składania ofert
Remont budynku pompowni wody PW Kijewo przy ul. Zwierzynieckiej w Szczecinie 2016-08-09 11:58:47 Minął termin składania ofert
Remont kładki stalowej wodociągowej w ul. Krygiera w Szczecinie 2016-05-18 11:20:06 Minął termin składania ofert
Gospodarowanie odpadami z komunalnej oczyszczalni ścieków Pomorzany i z komunalnej oczyszczalni ścieków Zdroje w Szczecinie w podziale na 9 pakietów 2016-08-11 12:17:34 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej i ul. Kormoranów na os. Żelechowa w Szczecinie (Modernizacja) 2016-09-05 10:33:08 Minął termin składania ofert
Budowa kanałów grawitacyjnych w miejsce układów pompowych 2016-06-23 08:11:46 Minął termin składania ofert
Rozbudowa O.Ś.K. Pomorzany 2016-06-20 08:17:25 Minął termin składania ofert
Modernizacja Pompowni Ścieków Górny Brzeg i Białowieska 2016-06-20 08:18:00 Minął termin składania ofert
Remont kolektora sanitarnego Dn 1200 w ul. Pomorskiej w Szczecinie 2016-06-30 08:40:16 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w ul. Okrzei w Szczecinie 2016-08-04 13:52:37 Minął termin składania ofert
Bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliw ciekłych w systemie kart flotowych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2016-08-25 09:59:07 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie. 2016-09-08 14:25:36 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" oraz Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje" 2016-08-25 09:59:40 Minął termin składania ofert
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Grobla 8 2016-05-17 08:31:21 Minął termin składania ofert
Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru kontrolingowego 2016-04-18 12:10:37 Minął termin składania ofert
Dostawa rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego oraz sukcesywna dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego 2016-05-23 08:15:57 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa łożysk tocznych 2016-06-15 14:25:20 Minął termin składania ofert
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Dziwnowie przy ul. Tęsknoty 2016-04-28 11:32:18 Minął termin składania ofert
Dostawa mimośrodowych pomp ślimakowych WANGEN 2016-05-24 14:23:03 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych długich F 5 i krótkich F 4 oraz hydrantów podziemnych, i nadziemnych ppoż. 2016-06-28 14:47:23 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych pet 0,5 - 1,5l 2016-03-16 07:26:37 Minął termin składania ofert
Remont kanału sanitarnego w ul. Reduty Ordona w Szczecinie 2017-02-02 08:34:33 Minął termin składania ofert
Remont przenośników ślimakowych w ciągu usuwania żużla instalacji termicznej obróbki osadu O. Ś. Pomorzany 2016-04-12 10:14:58 Minął termin składania ofert
Dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Przytorze 5 2016-03-23 08:03:17 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa oryginalnych części zamiennych do pomp SEEPEX, NETZSCH 2016-04-05 14:02:29 Minął termin składania ofert
Remont budynku pompowni wody P-3 położonego na terenie ZPW Pomorzany 2016-04-07 13:05:44 Minął termin składania ofert
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany i Zdroje 2016-06-20 08:00:30 Minął termin składania ofert
Budowa tłoczni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym przy ul. Nabrzeże Wieleckie w Szczecinie - "zaprojektuj i wybuduj" 2016-06-16 07:47:11 Minął termin składania ofert
Wykonanie przeglądów serwisowych pogwarancyjnych linii pomiarowych spalin w systemie CEM, zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY 2016-02-18 12:31:11 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej w ul. Widok w Szczecinie 2016-03-16 13:48:33 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa polimerów akrylowych na potrzeby odwadniania osadu w Oczyszczalni Ścieków "Zdroje" 2016-04-08 09:14:29 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej w ul. Żaglowej w Szczecinie 2016-05-24 12:17:15 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2016-03-11 13:36:13 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa konsol wodomierzowych, zaworów wodomierzowych skośnych zwrotno-zaporowych i przedłużek 2016-03-17 08:01:53 Minął termin składania ofert
Remont pośredni dwóch jednostek kogeneracyjnych MB 3042 L3 zainstalowanych w OŚ Pomorzany 2016-01-13 09:37:04 Minął termin składania ofert
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad podsystemem informatycznym KADRY-PŁACE AX PEOPLE 2016-03-10 09:24:14 Minął termin składania ofert
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad Komputerowym Zintegrowanym Systemem Informatycznym 2016-03-10 09:28:09 Minął termin składania ofert
Demontaż rurociągów, instalacji wodnej, pieców c.o. i części konstrukcji stalowych w budynku po likwidowanym ujęciu wody "Zdroje" w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 123 wraz z wywozem na Magazyn Główny ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2015-12-11 11:45:53 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa środków higieniczno - sanitarnych, środków czystości oraz sprzętu do sprzątania na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2016-02-02 11:26:19 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa polimerów akrylowych na potrzeby zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalniach Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje" oraz na potrzeby Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" 2016-01-29 12:44:34 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 2015-12-14 13:18:35 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa obuwia dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 2015-12-17 11:41:36 Minął termin składania ofert
Serwis automatyki oraz komputerowych systemów sterowania i wizualizacji procesów technologicznych w OŚ Pomorzany i OŚ Zdroje 2015-11-06 12:14:39 Minął termin składania ofert
Serwis okresowy pogwarancyjny jednostki kogeneracyjnej Petra 300C zasilanej biogazem oczyszczalnianym, zainstalowanej w OŚ Zdroje 2015-11-02 13:55:46 Minął termin składania ofert
Dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dziwnowie przy ul. Tęsknoty 5, 6 2015-11-25 14:46:13 Minął termin składania ofert
Remont studni kanalizacyjnych w ul. Miodowej, Zegadłowicza i Arkońskiej w Szczecinie 2015-11-30 13:24:09 Minął termin składania ofert
Budowa budynku magazynowo-garażowego oraz rozbudowa istniejącego budynku garażowego wraz z zewnętrzną instalacją deszczową, wodociągową i energetyczną na działce nr 4/20, obręb 3014 przy ul. 1 Maja w Szczecinie 2016-02-11 08:49:31 Minął termin składania ofert
Sprzedaż pojazdów - wycofanych z eksploatacji 2015-11-16 08:57:09 Minął termin składania ofert
Rozbudowa systemu wykonywania automatycznej kopii zapasowej danych oraz wdrożenie systemu poczty elektronicznej w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2015-10-21 12:32:04 Minął termin składania ofert
Okresowe pomiary ochronne i eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w obiektach ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2015-10-02 10:02:06 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa kruszyw piasku płukanego, piasku zasypowego, mieszanki kruszonej oraz żwiru 2015-11-17 09:04:42 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego i nakładek radiowych 2015-09-29 10:46:06 Minął termin składania ofert
Przebudowa galerii rurociągów filtrów pospiesznych w ZPW Miedwie - woda płucząca 2015-12-07 07:59:01 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa rur do wody z polietylenu (PE) 2015-09-17 07:10:42 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa prefabrykowanych wyrobów betonowych, żelbetowych służących do wykonania studni kanalizacyjnych i studni wpustów ulicznych 2015-10-12 08:24:18 Minął termin składania ofert
Dostawa rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego oraz dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego 2015-10-22 13:03:24 Minął termin składania ofert
Remont pośredni jednostki kogeneracyjnej MB 3042 L3 zainstalowanej w OŚ Pomorzany 2015-09-11 10:25:08 Minął termin składania ofert
Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń produkcji HACH LANGE, zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY i Oczyszczalni Ścieków ZDROJE 2015-09-11 10:23:09 Minął termin składania ofert
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji 2015-10-09 09:43:54 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy O.Ś.K. POMORZANY w Szczecinie 2015-09-10 13:00:34 Minął termin składania ofert
DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZWiK, TS I TRZECH PORTÓW NA ROK 2016 2015-10-26 13:40:09 Minął termin składania ofert
Projekt budowy budynku pompowni wody Lechicka oraz przebudowy komór zasuw przy ul. Lechickiej i przy ul. Wschodniej 2015-11-06 14:16:58 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA WĘGLA AKTYWNEGO PYLISTEGO NA POTRZEBY ZAKŁADU PRODUKCJI WODY "MIEDWIE" 2015-10-15 08:08:57 Minął termin składania ofert
Remont kolektora sanitarnego Dn1200 w ul. Pomorskiej w Szczecinie 2015-09-25 09:27:45 Minął termin składania ofert
Remont studni kanalizacyjnych w ul. Ku Słońcu w Szczecinie 2015-09-09 08:37:47 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa łączników montażowych żeliwnych rurowo - rurowych i rurowo - kołnierzowych, doszczelniaczy rurowych, złączy naprawczych rozbieralnych, nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych 2015-09-28 13:09:06 Minął termin składania ofert
Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów 2015-08-18 10:44:42 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Narciarskiej, Górskiej, Golęcińskiej, Paproci, Świętojańskiej, Pokoju, Strzałowskiej, Marzanny, Cegłówki w Szczecinie 2015-10-29 07:19:22 Minął termin składania ofert
Dostawa mimośrodowej pompy ślimakowej firmy WANGEN 2015-07-20 11:47:25 Minął termin składania ofert
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji 2015-08-05 14:51:26 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wyrobów śrubowych ocynkowanych, kształtek żeliwnych ocynkowanych, zaworów wodnych, łączników mosiężnych wodomierzowych oraz złączek zaciskowych 2015-09-03 12:59:02 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa rur do wody z polietylenu (PE), kształtek elektrooporowych do wody z polietylenu (PE), złączek zaciskowych do rur z polietylenu (PE) do wody, oraz przejść murowych do rur z polietylenu (PE) 2015-09-22 08:02:54 Minął termin składania ofert
Notatka z wyboru zdroju wodnego 2015-06-24 10:17:54 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2015-07-29 09:28:24 Minął termin składania ofert
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Grobla 8 2015-06-23 09:32:46 Minął termin składania ofert
Projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Łukasińskiego 2015-09-10 12:59:15 Minął termin składania ofert
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Przytorze 5 2015-06-17 07:19:20 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie 2015-07-10 08:27:19 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót nurkowych na jeziorze Miedwie i Kanale Kurowskim w celu oznakowania bojami stref ochronnych 2015-06-08 08:49:34 Minął termin składania ofert
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w latach 2015 - 2017 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) 2015-07-27 10:03:21 Minął termin składania ofert
Dostawa, rozmieszczenie, podłączenie i uruchomienie stanowiska do legalizacji wodomierzy o średnicach od DN50 do DN150, metodą wagową 2015-08-12 11:23:02 Minął termin składania ofert
Serwis okresowy pogwarancyjny trzech jednostek kogeneracyjnych MB 3042 L3 zasilanych biogazem oczyszczalnianym zainstalowanych w OŚ Pomorzany 2015-06-08 08:43:25 Minął termin składania ofert
Przebudowa instalacji do oczyszczania ścieków na terenie ZPW Miedwie 2015-08-25 13:05:12 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy O.Ś.K. Pomorzany w Szczecinie 2015-07-23 12:58:53 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług, polegających na promocji ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, znaku Czysta woda i Projektu Poprawa jakości wody w Szczecinie - etap IV, podczas imprezy pn. Baltic Tall Ships Regatta 2015, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 12 - 15. 06. 2015r 2015-05-26 14:03:50 Minął termin składania ofert
Dostawa oryginalnych części zamiennych do pomp SEEPEX 2015-05-25 13:24:24 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa włazów kanalizacyjnych i wpustów ulicznych 2015-07-30 11:00:13 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" 2015-11-02 08:04:24 Minął termin składania ofert
Projekt monitorowania systemów bezpieczeństwa ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie zlokalizowanych w Centralnej Dyspozytorni 2015-09-09 12:13:52 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" 2015-05-20 09:54:50 Minął termin składania ofert
Dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dziwnowie przy ul. Tęsknoty 5 2015-06-03 07:53:22 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa rękawic ochronnych oraz odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2015-07-16 10:14:03 Minął termin składania ofert
Dostawa oryginalnych pomp firmy: FLYGT, SEEPEX, WANGEN, HYDRO-VACUUM 2015-07-15 10:04:40 Minął termin składania ofert
Projekt remontu sieci wodociągowej w ul. Dunikowskiego AC średnica 150 i średnica 100 2015-06-11 10:26:13 Minął termin składania ofert
Projekt remontu sieci wodociągowej w ul. Dworcowej AC średnica 200 2015-06-11 10:26:36 Minął termin składania ofert
Dostawa rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego DN 1000 oraz dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego DN 1200 2015-06-22 14:20:05 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Narciarskiej, Górskiej, Golęcińskiej, Paproci, Świętojańskiej, Pokoju, Strzałowskiej, Marzanny, Cegłówki w Szczecinie 2015-07-27 08:27:41 Minął termin składania ofert
Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Nieznań, gmina Stare Czarnowo 2015-04-29 07:12:26 Minął termin składania ofert
Wymiana magistrali wodociągowej w ul. Budziszyńskiej i Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie 2015-07-30 08:02:23 Minął termin składania ofert
Roboty bitumiczne oraz wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni po robotach awaryjnych wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Szczecina 2015-05-19 12:07:54 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji O.Ś.K. Zdroje 2015-07-02 14:28:41 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy O.Ś.K. Pomorzany w Szczecinie 2015-05-13 11:16:00 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych żeliwnych, i polietylenowych PEHD 2015-05-19 12:18:39 Minął termin składania ofert
Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,5 MW - Pompownia P1 - inwestycja typu "zaprojektuj i wybuduj" 2016-02-04 13:38:48 Minął termin składania ofert
Wykoszenie traw na terenach ujęć wody oraz wykoszenie nasypu rurociągu miedwiańskiego wraz z wywozem pokosu lub rozdrobnieniem cztery razy w 2015 roku, o łącznej powierzchni 37,4840 ha 2015-03-11 11:55:52 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych pet 0,5 - 1,5l 2015-04-14 08:23:56 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót modernizacyjnych instalacji wentylacji i instalacji doprowadzającej wywiewane ciepłe powietrze z Hali Reaktorów do Pomieszczenia Odwodnienia Mechanicznego Osadu w Budynku Termicznej Obróbki Osadu 1.16 Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie 2015-04-07 10:55:37 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" oraz Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje" 2015-07-24 12:03:06 Minął termin składania ofert
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 2015-03-03 07:20:18 Minął termin składania ofert
Wykonywanie przeglądów okresowych pogwarancyjnych, konserwacji i kalibracji systemów detekcji gazów produkcji GfG Gesellschaft für Gerätebau mbH zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY 2015-02-26 14:49:18 Minął termin składania ofert
Przebudowa rurociągów odpływowych z osadników wtórnych Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" w Szczecinie 2015-03-27 08:31:06 Minął termin składania ofert
Dostawa oryginalnych części zamiennych do pomp WILO 2015-03-19 13:40:48 Minął termin składania ofert
Dostawa dmuchawy powietrza na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Zdroje 2015-02-24 10:33:54 Minął termin składania ofert
Sukcesywne dostawy siarczanu żelazowego, chloranu (III) sodu, węgla aktywnego pylistego, mocznika i chloranu(I) sodu 2015-05-07 09:11:33 Minął termin składania ofert
Dostawa rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego oraz sukcesywna dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego 2015-04-27 08:41:41 Minął termin składania ofert
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany i Zdroje 2015-04-29 14:02:00 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U 2015-04-16 12:57:36 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej montażu turbiny - generatora w komorze zasuw Zakładu Produkcji Wody "Pomorzany" w Szczecinie 2017-05-24 08:49:24 Minął termin składania ofert
Dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dziwnowie przy ul. Tęsknoty 5 i Jana Matejki 13 2015-03-09 07:23:07 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA BLOCZKÓW BETONOWYCH, KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH, OBRZEŻY CHODNIKOWYCH, PŁYTEK CHODNIKOWYCH, PŁYT JOMBO, TRYLINKI SZAREJ ORAZ CEGŁY KLINKIEROWEJ KANALIZACYJNEJ I CEMENTU CEM II 32,5 2015-02-23 09:14:26 Minął termin składania ofert
Rozbiórka obiektów ośrodka wypoczynkowego w Dziwnowie 2015-04-10 09:10:41 Minął termin składania ofert
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Grobla 8 2015-01-28 10:05:05 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pokoju w Szczecinie" - inwestycja typu "zaprojektuj i wybuduj" 2015-05-04 09:33:20 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy O.Ś.K. POMORZANY w Szczecinie 2015-03-26 11:05:35 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pompowni ścieków: Górny Brzeg i Białowieska 2015-05-06 11:58:53 Minął termin składania ofert
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Przytorze 5 2015-01-21 09:31:36 Minął termin składania ofert
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad podsystemem informatycznym KADRY - PŁACE AX PEOPLE 2015-01-19 11:58:02 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót modernizacyjnych instalacji wentylacji i instalacji doprowadzającej wywiewane ciepłe powietrze z Hali Reaktorów do Pomieszczenia Odwodnienia Mechanicznego Osadu w Budynku Termicznej Obróbki Osadu 1.16 Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie 2015-03-05 09:40:43 Minął termin składania ofert
Zarządzanie siecią wodociągową - wykonanie modelu hydraulicznego, projekt uzupełnienia systemu monitoringu sieci wraz z projektem dyspozytorni sieci 2016-01-21 11:55:18 Minął termin składania ofert
Modernizacja kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej os. Żelechowa w Szczecinie (ul. Gagarina, Wylotowa, Szczepowa, Warnawska, Omieczyńskiego, Działkowa, Siewna) 2015-04-10 12:25:47 Minął termin składania ofert
Wykonanie przeglądów serwisowych pogwarancyjnych linii pomiarowych spalin w systemie CEM, zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY 2014-12-17 12:53:02 Minął termin składania ofert
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad podsystemem informatycznym KADRY-PŁACE AX PEOPLE 2014-12-10 11:57:18 Minął termin składania ofert
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad Komputerowym Zintegrowanym Systemem Informatycznym 2015-01-29 13:33:04 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa bloczków betonowych, krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych, płytek chodnikowych, płyt jombo, trylinki szarej oraz cegły klinkierowej kanalizacyjnej i cementu cem II 32,5 2014-12-29 08:33:47 Minął termin składania ofert
Wykonanie remontu mieszadeł w Oczyszczalni Ścieków Pomorzany (przekładni wraz silnikiem elektrycznym) firmy Stamo typ HHSL12,5-2GN320-2GN400 - 2 sztuki oraz dostawa nowego urządzenia ( przekładni wraz silnikiem). 2014-12-04 11:57:36 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych i innych materiałów laboratoryjnych 2015-02-16 15:00:00 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót modernizacyjnych instalacji wentylacji i instalacji doprowadzającej wywiewane ciepłe powietrze z Hali Reaktorów do Pomieszczenia Odwodnienia Mechanicznego Osadu w Budynku Termicznej Obróbki Osadu 1.16 Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie 2014-12-19 12:21:29 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 2014-12-17 11:39:33 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa posiłków dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2014-10-30 13:47:02 Minął termin składania ofert
Rozbudowa bazy serwerowej w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2014-12-09 13:06:09 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych długich F 5 i krótkich F 4 oraz hydrantów podziemnych i nadziemnych ppoż. 2014-12-30 13:31:27 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa łożysk tocznych 2014-11-17 11:17:59 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pompowni ścieków: Górny Brzeg i Białowieska 2014-12-19 14:21:29 Minął termin składania ofert
Dostawa zmywarki do naczyń laboratoryjnych stosowanych w analizie śladowej 2014-11-20 10:29:20 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej likwidacji oczyszczalni ścieków OŚK Płonia 2015-01-28 11:43:06 Minął termin składania ofert
Oznakowanie wizualne budynku administracyjno-biurowego, zespołu budynków zaplecza technicznego ZWiK Sp. z o.o. oraz bezpośredniego otoczenia przy ul. Golisza 10 w Szczecinie 2014-11-21 10:35:02 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowych budowy kanałów grawitacyjnych w miejsce likwidowanych układów pompowych- z prawem opcji 2015-01-23 11:21:52 Minął termin składania ofert
Dostawa samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej wraz z systemem zarządzania obiektami sieci kanalizacyjnej i inspekcjami 2015-03-16 08:53:36 Minął termin składania ofert
Modernizacja (poprzez renowację) kanałów ogólnospławnych w ul. Jagiellońskiej i ul. Rayskiego w Szczecinie - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 2015-08-27 14:23:58 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa konsol wodomierzowych, zaworów wodomierzowych skośnych zwrotno-zaporowych i przedłużek 2014-12-22 14:06:01 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2014-12-12 14:30:58 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej montażu turbiny - generatora w komorze zasuw Zakładu Produkcji Wody "Pomorzany" w Szczecinie 2017-05-24 08:50:00 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa obuwia dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2014-12-01 14:20:10 Minął termin składania ofert
Termiczna reaktywacja granulowanego formowanego węgla aktywnego stosowanego do uzdatniania wody w ZPW "Miedwie" wraz z wydobyciem i ponownym zasypaniem 4 filtrów 2016-02-11 07:23:44 Minął termin składania ofert
Dostawa przetwornicy częstotliwości 2014-10-22 13:10:40 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa polimerów akrylowych na potrzeby zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalniach Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje" oraz na potrzeby Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" 2015-05-26 09:46:55 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej likwidacji oczyszczalni ścieków OŚK Płonia 2014-10-17 13:47:47 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa środków higieniczno - sanitarnych, środków czystości oraz profesjonalnych akcesoriów do sprzątania na potrzeby ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie 2014-10-27 14:12:05 Minął termin składania ofert
Usługa gospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) odpadów z komunalnej oczyszczalni ścieków Zdroje i z oczyszczalni Pomorzany w Szczecinie 2014-11-14 12:42:23 Minął termin składania ofert
DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZWiK, TS I TRZECH PORTÓW NA ROK 2015 2014-10-16 08:54:40 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oś. Płonia w Szczecinie - Etap I 2014-11-05 13:32:14 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji magistrali wodociągowej "Miedwianka" na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Autostrada Poznańska przed rz. Regalica - wiadukt 2014-10-30 12:39:27 Minął termin składania ofert
Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń produkcji HACH LANGE, zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY i Oczyszczalni Ścieków ZDROJE 2014-08-04 10:38:57 Minął termin składania ofert
Bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliw ciekłych w systemie kart flotowych dla potrzeb ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie 2014-12-18 10:35:48 Minął termin składania ofert
Dostawa przepływomierza ultradźwiękowego wraz z elementami współpracującymi 2014-11-17 07:55:16 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa kruszyw piasku płukanego, piasku zasypowego, mieszanki kruszonej, żwiru oraz czarnoziemu 2014-09-23 14:57:43 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2014-07-18 11:50:30 Minął termin składania ofert
Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów 2014-08-11 08:53:35 Minął termin składania ofert
Wdrożenie systemu automatycznego wykonywania i składowania kopii zapasowych danych i serwerów 2014-08-19 14:29:35 Minął termin składania ofert
Montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby Zakładu Produkcji Wody Pomorzany 2014-11-07 13:20:44 Minął termin składania ofert
Sukcesywne dostawy kwasu chlorowodorowego, wodorowęglanu sodu powlekanego stearynianem i kwasu cytrynowego jednowodnego 2014-09-05 16:52:36 Minął termin składania ofert
Serwis okresowy pogwarancyjny jednostki kogeneracyjnej Petra 300C zasilanej biogazem oczyszczalnianym, zainstalowanej w OŚ Zdroje 2014-06-30 14:21:22 Minął termin składania ofert
Dostawa maszyn i urządzeń budowlanych 2014-08-11 08:51:13 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oś. Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie 2014-09-25 09:46:20 Minął termin składania ofert
Dostawa rur kielichowych oraz kształtek kołnierzowych i kielichowych z żeliwa sferoidalnego 2014-07-04 13:42:13 Minął termin składania ofert
Remont kanału sanitarnego w ul. Santockiej w Szczecinie 2014-07-23 08:36:42 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa prefabrykowanych wyrobów betonowych, żelbetowych służących do wykonania studni kanalizacyjnych i studni wpustów ulicznych 2014-08-21 07:50:11 Minął termin składania ofert
Bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliw ciekłych w systemie kart flotowych dla potrzeb ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie 2014-07-22 09:40:39 Minął termin składania ofert
Wymiana magistrali wodociągowej w ul. Budziszyńskiej i Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie 2014-10-24 10:04:28 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zbycie przyczepy Autosan SZD551X 2014-05-19 08:05:07 Minął termin składania ofert
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nieznaniu, gmina Stare Czarnowo 2014-05-16 07:19:33 Minął termin składania ofert
Dostawa rur kielichowych oraz kształtek kołnierzowych i kielichowych z żeliwa sferoidalnego 2014-07-01 12:26:19 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Turystycznej, Hodowlanej, Długiej, Gościniec, Przedwiośnie, Tatarakowej, Sadowej, Gromadzkiej, Doleńców, Przytorze, Przylesie i Zagajnikowej w Szczecinie - "zaprojektuj i wybuduj" 2014-09-02 13:15:17 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA ZAPRAWY CEMENTOWEJ SZYBKOWIĄŻĄCEJ 2014-06-16 07:51:52 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług, polegających na promocji marki ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, znaku Czysta woda i Programu Poprawa jakości wody w Szczecinie - etap III podczas rozgrywek sportowych piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2014/2015 2014-04-22 12:27:53 Minął termin składania ofert
Naprawa dwóch stacji przygotowania polimerów ULTROMAT zainstalowanych w OŚ ZDROJE 2014-04-14 09:45:20 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa oryginalnych części zamiennych do pomp SEEPEX, NETZSCH 2014-05-06 14:39:48 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA TLENU CIEKŁEGO, ORAZ NAJEM DWÓCH ZBIORNIKÓW I DWÓCH PAROWNIC DLA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY MIEDWIE 2014-08-05 13:50:17 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa łączników montażowych żeliwnych rurowo - rurowych i rurowo - kołnierzowych, doszczelniaczy rurowych, złączy naprawczych rozbieralnych, nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych 2014-06-13 09:47:33 Minął termin składania ofert
Serwis okresowy pogwarancyjny zespołu trzech jednostek kogeneracyjnych MB 3042 L3 zasilanych biogazem oczyszczalnianym, zainstalowanych w OŚ Pomorzany 2014-04-07 12:38:30 Minął termin składania ofert
Wykonanie tablic informacyjnych promujących projekty pn.: 1. Poprawa jakości wody w Szczecinie Etap III 2. Poprawa jakości wody w Szczecinie Etap IV współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-05-02 11:51:06 Minął termin składania ofert
Okresowe pomiary ochronne i eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w obiektach ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2014-03-28 10:24:56 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa kształtek żeliwnych ocynkowanych, zaworów wodnych, łączników mosiężnych wodomierzowych oraz złączek zaciskowych 2014-05-30 12:38:21 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5-1,5L 2014-05-14 09:20:47 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA RUR DO WODY Z POLIETYLENU (PE), KSZTAŁTEK ELEKTROOPOROWYCH DO WODY Z POLIETYLENU (PE), ZŁĄCZEK ZACISKOWYCH DO RUR Z POLIETYLENU (PE) DO WODY, ORAZ PRZEJŚĆ MUROWYCH DO RUR Z POLIETYLENU (PE) 2014-07-11 08:28:48 Minął termin składania ofert
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Dubois w Szczecinie 2016-01-21 08:20:05 Minął termin składania ofert
Naprawa dwóch stacji przygotowania polimerów ULTROMAT zainstalowanych w OŚ ZDROJE 2014-02-25 12:37:49 Minął termin składania ofert
Naprawa dwóch jednostek kogeneracyjnych MB 3042 L3 zainstalowanych w OŚ Pomorzany 2014-02-25 12:35:57 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa rękawic ochronnych oraz odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2014-05-27 08:33:43 Minął termin składania ofert
Wykoszenie traw na terenach ujęć wody oraz wykoszenie nasypu rurociągu miedwiańskiego wraz z wywozem pokosu lub rozdrobnieniem cztery razy w 2014 roku, o łącznej powierzchni 60 ha 2014-04-16 09:45:00 Minął termin składania ofert
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany i Zdroje 2014-05-30 10:50:20 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA KSZTAŁTEK KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH PVC-U 2014-04-10 13:12:29 Minął termin składania ofert
Remont dachu budynku filtrów pośpiesznych położonego na terenie ZPW Miedwie 2014-04-24 12:37:14 Minął termin składania ofert
DOSTAWA ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POMP NETZSCH 2014-02-25 11:16:55 Minął termin składania ofert
Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych 2014-03-27 12:47:53 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" oraz Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje" 2014-04-07 12:55:46 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa włazów kanalizacyjnych i wpustów ulicznych 2014-03-17 11:35:24 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa rur kielichowych oraz kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego 2014-03-24 08:47:04 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych żeliwnych, i polietylenowych PEHD 2014-03-05 07:40:44 Minął termin składania ofert
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad podsystemem informatycznym KADRY-PŁACE DYNAMICS PEOPLE AX 2014-04-10 12:51:52 Minął termin składania ofert
Budowa dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,95 MW z prawem opcji w zakresie części I -ZPW Miedwie i części II- Pompownia P1 - inwestycja typu "zaprojektuj i wybuduj" 2015-11-23 13:13:45 Minął termin składania ofert
Wywóz odpadów komunalnych stałych 2013-12-31 09:28:45 Minął termin składania ofert
Naprawa konstrukcji komory przelewowej w ul. 1Maja 2014-03-25 12:51:05 Minął termin składania ofert
Wykonywanie przeglądów okresowych pogwarancyjnych, konserwacji i kalibracji systemów detekcji gazów produkcji GfG Gesellschaft für Gerätebau mbH zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY. 2013-12-12 14:13:45 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Tarnobrzeskiej do ul. Św. Kingi 2014-03-12 12:08:35 Minął termin składania ofert
Dostawa spektrometru ASA, wysokociśnieniowego mineralizatora mikrofalowego i zmywarki do naczyń laboratoryjnych stosowanych w analizie śladowej 2014-03-11 12:43:15 Minął termin składania ofert
"Wizualizacja procesu produkcji w dyspozytorni Stacji Uzdatniania Wody MIEDWIE" oraz "Oprogramowanie panela operatorskiego rozdzielni 15 kV Stacji Uzdatniania Wody MIEDWIE" 2014-01-09 14:45:27 Minął termin składania ofert
Sukcesywny zakup betonów 2013-11-15 15:21:01 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2013-12-10 12:10:49 Minął termin składania ofert
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad Komputerowym Zintegrowanym Systemem Informatycznym 2014-04-10 12:52:49 Minął termin składania ofert
Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Nocznickiego, Firlika w Szczecinie 2014-03-12 14:14:21 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polickiej, Łowieckiej, Morskiej, Bajecznej, Narciarskiej, Górskiej, Golęcińskiej, Ziemowita, Paproci, Świętojańskiej, Pokoju, Strzałowskiej, Marzanny, Cegłówki oraz sieci wodociągowej w ul. Wendeńskiej, Hożej, Bogumińskiej 2014-08-20 13:52:58 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA BLOCZKÓW BETONOWYCH, KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH, OBRZEŻY CHODNIKOWYCH, PŁYTEK CHODNIKOWYCH, PŁYT JOMBO, TRYLINKI SZAREJ ORAZ CEGŁY KLINKIEROWEJ KANALIZACYJNEJ I CEMENTU CEM II 32,5 2013-12-06 10:13:10 Minął termin składania ofert
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego do 02.09.2098 r., nieruchomości gruntowych, składających się z działek o nr 509, nr 517 oraz działek nr 515/3, 515/4, 515/5, zabudowanych pensjonatami i domkami kempingowymi, wchodzących w skład Ośrodka Kolonijno-Wczasowego i Szkoleniowego, położonych w Dziwnowie w rejonie ulic Tęsknoty, Słonecznej, Wilków Morskich, Jana Matejki, dla których Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 24633 2013-10-24 09:13:21 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Południowej - bocznej w Szczecinie 2014-02-18 10:09:15 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa posiłków dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2013-10-18 13:55:27 Minął termin składania ofert
Migracja z klastra DEC ALPHA Tru64 UNIX 2014-04-10 12:53:12 Minął termin składania ofert
Rozbudowa bazy serwerowej oraz macierzy dyskowej eksploatowanej w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2013-10-29 14:52:28 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i kurierskich oraz zwrot do zamawiającego przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich dostarczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 roku Prawo Pocztowe (Dz.U. z dnia 29.12.2012r. poz. 1529) dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2014-09-25 14:32:34 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA RUR KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U, KSZTAŁTEK KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U ORAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NIEWŁAZOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 2013-10-11 12:35:58 Minął termin składania ofert
Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych 2013-12-04 14:18:30 Minął termin składania ofert
DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH 2013-12-10 11:20:10 Minął termin składania ofert
DOSTAWA ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POMP NETZSCH 2013-11-06 08:03:16 Minął termin składania ofert
Wykonywanie remontu dmuchaw produkcji Siemens (HV-Turbo) KA5S-GK200 po przepracowaniu 24 000godzin zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY- 4 sztuki. 2013-09-26 09:52:59 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2013-09-25 12:55:17 Minął termin składania ofert
DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZWiK SP.Z O.O. ORAZ TS SP. Z O.O. NA ROK 2014 2013-11-08 13:50:22 Minął termin składania ofert
Usługa gospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) odpadów z komunalnej oczyszczalni ścieków Zdroje i z oczyszczalni Pomorzany w Szczecinie w podziale na: * Pakiet nr 1: Usługa gospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) osadu ustabilizowanego kod 19 08 05 lub usługa gospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) popiołu i żużla ze spalania osadów ściekowych kod 19 01 12 z oczyszczalni Pomorzany, * Pakiet nr 2: Usługa gospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) placka filtracyjnego z czyszczenia gazów odlotowych kod 19 01 05* z oczyszczalni Pomorzany, * Pakiet nr 3: Usługa gospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) osadu ustabilizowanego kod 19 08 05 z oczyszczalni Zdroje 2013-12-02 12:46:30 Minął termin składania ofert
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nieznaniu, gmina Stare Czarnowo 2013-09-03 11:41:53 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na osiedlu GLINKI przy ul. Szosa Polska w Szczecinie " inwestycja typu "zaprojektuj i wybuduj". 2013-10-23 11:52:45 Minął termin składania ofert
Dostawa programu do paszportyzacji infrastruktury teleinformatycznej 2014-04-10 12:53:35 Minął termin składania ofert
Docieplenie stropodachu budynku filtrów pośpiesznych położonego na terenie ZPW Miedwie 2014-01-10 12:56:36 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa papieru oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych dla ZWiK Spółka z o.o. 2013-10-10 11:56:22 Minął termin składania ofert
Remont i budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ku Słońcu /boczna/ 2015-08-27 14:24:32 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy szpitalem im. Prof. A. Sokołowskiego a pompownią "Wielgowo" w Szczecinie 2013-11-06 09:29:17 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego i nakładek radiowych 2013-10-30 13:39:11 Minął termin składania ofert
Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego 2013-09-18 08:47:40 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zakręt w Szczecinie 2013-11-15 12:10:38 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót nurkowych na jeziorze Miedwie i Kanale Kurowskim w celu oznakowania bojami stref ochronnych 2013-10-17 12:34:40 Minął termin składania ofert
DOSTAWA POMPY POZIOMEJ WRAZ Z SILNIKIEM NA POTRZEBY ZAKŁADU PRODUKCJI WODY PILCHOWO 2013-09-12 09:36:37 Minął termin składania ofert
DOSTAWA TRANSFORMATORA OLEJOWEGO TRÓJFAZOWEGO 2013-09-17 07:47:52 Minął termin składania ofert
Dostawa polielektrolitów dla OŚ Pomorzany 2013-07-22 13:13:01 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNADOSTAWA KRUSZYW PIASKU PŁUKANEGO, PIASKU ZASYPOWEGO, MIESZANKI KRUSZONEJ, ŻWIRU ORAZ CZARNOZIEMU 2013-09-11 14:47:06 Minął termin składania ofert
Remont kolektora sanitarnego Dn1200 w ul. Pomorskiej i Dn 500 w ul. Potok w Szczecinie 2013-09-17 13:00:02 Minął termin składania ofert
Remont wewnętrzny hali filtrów pośpiesznych w budynku filtrów pośpiesznych ZPW Miedwie. 2013-10-02 07:47:45 Minął termin składania ofert
Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów 2013-08-14 09:04:05 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa obuwia dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2013-09-30 12:03:16 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i kurierskich oraz zwrot do zamawiającego przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich dostarczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 roku Prawo Pocztowe (Dz.U. z dnia 29.12.2012r. poz. 1529) dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2014-10-17 12:13:35 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA POLIMERÓW AKRYLOWYCH NA POTRZEBY ZAGĘSZCZANIA I ODWADNIANIA OSADU W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW "POMORZANY" I "ZDROJE" ORAZ NA POTRZEBY ZAKŁADU PRODUKCJI WODY "MIEDWIE" 2013-11-04 08:29:05 Minął termin składania ofert
Wykonywanie przeglądów okresowych pogwarancyjnych, konserwacji i kalibracji systemów detekcji gazów produkcji GfG Gesellschaft für Gerätebau mbH zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY 2013-06-21 09:49:54 Minął termin składania ofert
Wykonanie przeglądów serwisowych pogwarancyjnych linii pomiarowych spalin w systemie CEM, zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY 2013-06-21 08:36:48 Minął termin składania ofert
Wykonanie na terenie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany Wagi Samochodowej wraz z drogą dojazdową 2013-07-26 09:37:00 Minął termin składania ofert
DOSTAWA CENTRALI TELEFONICZNYCH WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU 2014-10-07 09:16:50 Minął termin składania ofert
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nieznaniu, gmina Stare Czarnowo 2013-06-17 14:10:50 Minął termin składania ofert
DOSTAWA DMUCHAWY POWIETRZA NA POTRZEBY OŚ ZDROJE 2013-08-01 14:10:21 Minął termin składania ofert
DOSTAWA KOSIARKI SAMOJEZDNEJ 2013-07-16 13:16:59 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA TARCZ DIAMENTOWYCH, KORUNDOWYCH I ŚCIERNIC 2013-08-05 11:28:55 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa środków higieniczno-sanitarnych, środków czystości oraz profesjonalnych akcesoriów do sprzątania na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2013-07-30 13:31:47 Minął termin składania ofert
Przebudowa rurociągów filtrów pośpiesznych w galerii rurociągów na ZPW MIEDWIE 2013-08-21 10:09:33 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę z hydroforni w Kołbaczu do miejscowości Stare Czarnowo - inwestycja typu "zaprojektuj i wybuduj" 2013-10-04 21:19:55 Minął termin składania ofert
Konserwacja urządzeń dźwignicowych, wykonywanie okresowych pomiarów ochronnych elektrycznych urządzeń dźwignicowych ZWiK Sp. z o.o. 2013-06-05 14:05:38 Minął termin składania ofert
UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH ZAINSTALOWANYCH NA OBIEKTACH ZWIK Sp. z o.o. 2013-06-05 12:16:13 Minął termin składania ofert
Opracowanie szczegółowej koncepcji określającej możliwości przeróbki osadów na oczyszczalniach Zdroje i Pomorzany w Szczecinie 2014-01-10 12:06:32 Minął termin składania ofert
Dostawa, rozmieszczenie i uruchomienie stanowisk do legalizacji wodomierzy oraz modernizacja istniejących zbiorników pomiarowych (6 szt.), z podziałem na dwa etapy 2013-05-16 08:00:47 Minął termin składania ofert
Realizacja zadań wod. - kan. w dzielnicy Zdroje w Szczecinie 2013-11-15 12:13:04 Minął termin składania ofert
DOSTAWA KOSIAREK I PRZECINAREK SPALINOWYCH 2013-06-18 13:38:04 Minął termin składania ofert
DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO STACJONARNEGO 2013-05-22 10:49:08 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA KONSOL WODOMIERZOWYCH, ZAWORÓW WODOMIERZOWYCH SKOŚNYCH ZWROTNO - ZAPOROWYCH I PRZEDŁUŻEK 2013-06-12 09:09:07 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POMP BOERGER, SEEPEX, NETZSCH, WILO 2013-06-05 07:50:25 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA NATURALNEJ WODY MINERALNEJ GAZOWANEJ I NIEGAZOWANEJ W BUTELKACH BEZZWROTNYCH PET 0,5 - 1,5L 2013-05-10 14:36:52 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH 2013-08-02 08:55:24 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2013-06-20 10:41:30 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW ŚRUBOWYCH OCYNKOWANYCH ORAZ NIERDZEWNYCH 2013-05-06 13:28:38 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA ŁOŻYSK 2013-05-07 08:32:50 Minął termin składania ofert
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nieznaniu, gmina Stare Czarnowo 2013-06-05 14:13:13 Minął termin składania ofert
Wykoszenie traw na terenach ujęć wody oraz wykoszenie nasypu rurociągu miedwiańskiego wraz z wywozem pokosu lub rozdrobnieniem cztery razy w 2013 roku, o łącznej powierzchni 62 ha 2013-06-19 10:13:17 Minął termin składania ofert
Utrzymanie sprawności technicznej pogwarancyjnej zespołu trzech modułów kogeneracyjnych MB 3042 L3 zasilanych biogazem oczyszczalnianym, zainstalowanych w OŚ Pomorzany 2013-06-05 14:13:53 Minął termin składania ofert
Przebudowa budynku socjalno-technicznego przy ul. Szlamowej 2013-04-08 11:05:16 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA ZAPRAWY CEMENTOWEJ SZYBKOWIĄŻĄCEJ 2013-04-05 09:09:39 Minął termin składania ofert
Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego i oszacowania kosztów inwestycji dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i budowie przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę z hydroforni w Kołbaczu do miejscowości Stare Czarnowo 2013-02-12 14:23:14 Minął termin składania ofert
Odbiór w celu zagospodarowania w procesie odzysku lub unieszkodliwienia skratek, odpadu o kodzie 19 08 01 z komunalnej oczyszczalni ścieków Pomorzany w Szczecinie 2013-04-09 09:48:31 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa łączników montażowych żeliwnych rurowo - rurowych i rurowo - kołnierzowych, doszczelniaczy rurowych, złączy naprawczych rozbieralnych, nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych. 2013-03-07 08:09:49 Minął termin składania ofert
Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru kontrolingowego. 2013-06-05 14:14:43 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA PREFABRYKOWANYCH WYROBÓW BETONOWYCH, ŻELBETOWYCH SŁUŻĄCYCH DO WYKONANIA STUDNI KANALIZACYJNYCH I STUDNI WPUSTÓW ULICZNYCH 2013-01-30 07:35:21 Minął termin składania ofert
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2013-02-18 14:36:12 Minął termin składania ofert
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego do 02.09.2098 r., nieruchomości gruntowej, składającej się z trzech samodzielnych działek o nr 515/3, nr 515/4 i nr 515/5, zabudowanej pensjonatami i domkami kempingowymi, wchodzącymi w skład Ośrodka Kolonijno-Wczasowego i Szkoleniowego, wraz z ruchomościami stanowiącymi jego wyposażenie, położonej w Dziwnowie w rejonie ulic Tęsknoty, Słonecznej, Wilków Morskich, dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 24633 2013-01-18 10:56:13 Minął termin składania ofert
Utrzymanie sprawności technicznej pogwarancyjnej zespołu trzech modułów kogeneracyjnych MB 3042 L3 zasilanych biogazem oczyszczalnianym, zainstalowanych w OŚ Pomorzany 2013-06-05 14:15:06 Minął termin składania ofert
Dostawa terminali inkasenckich do ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2013-01-24 12:36:46 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa włazów kanalizacyjnych i wpustów ulicznych 2013-03-04 14:22:01 Minął termin składania ofert
DOSTAWA CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU 2014-10-07 09:39:31 Minął termin składania ofert
Dostawa prasy i publikacji w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2012-12-27 12:42:52 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego 2012-12-31 09:09:46 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 2012-12-18 14:03:22 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" oraz Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje" 2013-02-05 08:20:22 Minął termin składania ofert
Termiczna reaktywacja granulowanego formowanego węgla aktywnego stosowanego do uzdatniania wody w ZPW "Miedwie" wraz z wydobyciem i ponownym zasypaniem 3 filtrów 2012-12-07 10:49:48 Minął termin składania ofert
Dostawa oryginalnych części zamiennych do pomp Seepex 2012-10-31 10:48:21 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNY ZAKUP BETONÓW 2012-12-10 10:14:07 Minął termin składania ofert
Odbiór w celu zagospodarowania w procesie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z komunalnej oczyszczalni ścieków Zdroje i z oczyszczalni Pomorzany w Szczecinie (w podziale na pakiety) 2012-12-28 13:40:33 Minął termin składania ofert
DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH 2013-01-14 15:05:30 Minął termin składania ofert
Sukcesywne dostawy kwasu chlorowodorowego i chloranu (III) sodu dla Zakładu Produkcji Wody "Pomorzany" i " Miedwie" oraz siarczanu żelazowego, mocznika i kwasu cytrynowego jednowodnego dla Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje" 2013-02-05 08:20:40 Minął termin składania ofert
Rozbudowa bazy serwerowej oraz macierzy dyskowej eksploatowanej w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2012-12-06 11:23:35 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa rękawic ochronnych oraz odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2012-12-31 09:11:13 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA NAWIERTEK ORAZ SKRZYNEK ULICZNYCH ZASUWOWYCH I HYDRANTOWYCH ŻELIWNYCH, I POLIETYLENOWYCH PEHD 2012-11-19 14:54:44 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA BLOCZKÓW BETONOWYCH, KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH, OBRZEŻY CHODNIKOWYCH, PŁYTEK CHODNIKOWYCH, PŁYT JOMBO, TRYLINKI SZAREJ ORAZ CEGŁY KLINKIEROWEJ KANALIZACYJNEJ I CEMENTU CEM II 32,5 2012-11-26 12:12:43 Minął termin składania ofert
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego do 02.09.2098 r., nieruchomości gruntowej, składającej się z trzech samodzielnych działek o nr 515/3, nr 515/4 i nr 515/5, zabudowanej pensjonatami i domkami kempingowymi, wchodzącymi w skład Ośrodka Kolonijno-Wczasowego i Szkoleniowego, wraz z ruchomościami stanowiącymi jego wyposażenie, położonej w Dziwnowie w rejonie ulic Tęsknoty, Słonecznej, Wilków Morskich, dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 24633 2012-12-10 10:31:40 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodomierzy i modułów radiowych 2012-10-08 15:13:23 Minął termin składania ofert
DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO STACJONARNEGO 2012-11-28 14:32:31 Minął termin składania ofert
Usunięcie zapadnięć w chodniku i jezdni po robotach wodociągowo- kanalizacyjnych w ul. Perlistej, Złotowskiej, Na Stoku 2012-10-15 14:15:31 Minął termin składania ofert
Projekt przebudowy budynku magazynowego oraz budowa stanowiska przepompowywania oleju napędowego w budynku hali pomp - ZPW Pilchowo 2012-10-22 10:19:38 Minął termin składania ofert
Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ulicy Koszalińskiej w Szczecinie 2012-09-28 11:33:06 Minął termin składania ofert
Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Budziszyńskiej w Szczecinie 2012-10-15 14:09:33 Minął termin składania ofert
Wzmocnienie konstrukcji dachu w budynku filtrów węglowych i budynku pompowni pośredniej w ZPW Miedwie 2012-10-16 13:27:42 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE 2012-11-06 11:05:31 Minął termin składania ofert
Konkurs ofert na wybór Brokera ubezpieczeniowego 2012-11-07 10:34:02 Minął termin składania ofert
Dostawa mieszadeł osadu dla OŚ Pomorzany 2012-09-14 08:59:33 Minął termin składania ofert
Projekt przebudowy budynku magazynowego oraz budowa stanowiska przepompowywania oleju napędowego w budynku hali pomp - ZPW Pilchowo 2012-08-24 11:52:08 Minął termin składania ofert
Wykonanie i zamontowanie tablic pamiątkowych "Program "Poprawa jakości wody w Szczecinie - Etap II"" 2012-08-20 13:35:59 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA RUR PE DO WODY, KSZTAŁTEK PE ELEKTROOPOROWYCH, ZŁĄCZEK ZACISKOWYCH DO RUR PE ORAZ PRZEJŚĆ MUROWYCH DO RUR PE 2012-12-20 08:36:40 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYW PIASKU PŁUKANEGO, PIASKU ZASYPOWEGO I MIESZANKI KRUSZONEJ 2012-08-23 14:30:49 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA RUR KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U, KSZTAŁTEK KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U ORAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NIEWŁAZOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 2012-08-20 09:08:38 Minął termin składania ofert
Dostawa urządzeń do inspekcji TV sieci kanalizacyjnej 2012-08-14 08:09:22 Minął termin składania ofert
DOSTAWA TRANSFORMATORÓW OLEJOWYCH TRÓJFAZOWYCH 2012-08-20 08:29:54 Minął termin składania ofert
Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wczasów w Szczecinie 2012-07-20 14:03:54 Minął termin składania ofert
Wykonanie i zamontowanie tablic pamiątkowych "Program "Poprawa jakości wody w Szczecinie - Etap II"" 2012-07-24 09:49:28 Minął termin składania ofert
Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów 2012-07-19 12:40:28 Minął termin składania ofert
DOSTAWA WŁAZÓW KANALIZACYJNYCH I KRATEK WPUSTÓW ULICZNYCH 2012-07-16 14:56:59 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJÓW, SMARÓW, ORAZ INNYCH ŚRODKÓW EKSPLOATACYJNYCH DO MASZYN I POJAZDÓW SILNIKOWYCH 2012-10-23 11:33:26 Minął termin składania ofert
Szybkie uruchomienie środowiska serwerowo - bazodanowego i aplikacji użytkowych Komputerowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie autorstwa firmy Asseco Poland S. A. w przypadku awarii oraz wsparcie techniczne i asysta przy jego eksploatacji 2012-06-26 14:12:51 Minął termin składania ofert
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego do 02.09.2098 r., nieruchomości gruntowej, składającej się z trzech samodzielnych działek o nr 515/3, nr 515/4 i nr 515/5, zabudowanej pensjonatami i domkami kempingowymi, wchodzącymi w skład Ośrodka Kolonijno-Wczasowego i Szkoleniowego, wraz z ruchomościami stanowiącymi jego wyposażenie, położonej w Dziwnowie w rejonie ulic Tęsknoty, Słonecznej, Wilków Morskich, dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 24633 2012-08-08 07:39:37 Minął termin składania ofert
Rozbudowa i modernizacja Komputerowego Zintegrowanego Systemu Zarzadzania ZWIK Sp. z o.o. 2012-06-04 11:19:20 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU ORAZ ORYGINALNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I URZĄDZEŃ BIUROWYCH DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE 2012-07-16 14:58:37 Minął termin składania ofert
Wywóz odpadów komunalnych stałych 2012-05-30 10:27:05 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moczarowej oraz rozbiórka wszystkich obiektów budowlanych na dz. 1/13 obr. 2019 przy ul. Moczarowej w Szczecinie 2012-06-14 08:04:57 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych długich F 5 i krótkich F 4 oraz hydrantów podziemnych, i nadziemnych ppoż 2012-08-10 14:06:42 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA OBUWIA BEZPIECZNEGO DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE 2012-07-11 08:33:08 Minął termin składania ofert
Przebudowa budynku biurowego przy ul. Golisza 10 w Szczecinie. 2012-06-15 08:26:41 Minął termin składania ofert
Budowa i wymiana sieci wod-kan w dzielnicy Żelechowa w Szczecinie - ETAP I i V 2012-07-26 12:37:48 Minął termin składania ofert
Sieć wodociągowa w ul. Jana z Kolna w Szczecinie projekt i wykonanie 2012-05-15 14:35:25 Minął termin składania ofert
Dostawa maszyn i urządzeń budowlanych 2012-05-17 11:42:17 Minął termin składania ofert
Wykoszenie traw na terenach ujęć wody oraz wykoszenie nasypu rurociągu miedwiańskiego wraz z wywozem pokosu trzy razy w 2012 roku, o łącznej powierzchni 62 ha 2012-04-26 10:53:37 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA NATURALNEJ WODY MINERALNEJ GAZOWANEJ I NIEGAZOWANEJ W BUTELKACH BEZZWROTNYCH PET 0,5 - 1,5L 2012-04-27 09:42:50 Minął termin składania ofert
Sukcesywne dostawy polimerów do zagęszczania i odwadniania osadów dla Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje" 2013-02-05 07:50:09 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Gumieńce: ul. Kwiatowa, Brodnicka i Lubawska, Wileńska, Kasztanowa, Zielona , Lwowska. 2012-05-18 10:29:54 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moczarowej oraz rozbiórka wszystkich obiektów budowlanych na dz. 1/13 obr. 2019 przy ul. Moczarowej w Szczecinie 2012-04-17 13:07:46 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o sprzedaży złącz montażowych i naprawczych do rur 2012-02-20 08:14:03 Minął termin składania ofert
Rehabilitacja kanalizacji ogólnospławnej w ul. Unisławy w Szczecinie 2012-03-21 10:09:41 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa zaprawy cementowej szybkowiążącej 2012-03-13 13:59:43 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Zamknięta, Nowa, Św. Ducha, Dworcowa, Owocowa, Kolumba, Panieńska oraz sieci wodociągowej w ulicach Księcia Mściwoja i Panieńska 2012-05-10 14:47:17 Minął termin składania ofert
Budowa pompowni wody wraz z przyłączem wodociągowym, przyłączem odwadniającym pompownię, przyłączem energetycznym oraz rozbiórka nieczynnej pompowni ścieków sanitarnych z obiektami towarzyszącymi ul. Modra dz. nr 59/19 obr.2044 2012-03-12 14:23:17 Minął termin składania ofert
Przebudowa budynku Wydziału Produkcji Wody na terenie ZPW Pomorzany - AKPiA 2012-03-19 09:35:54 Minął termin składania ofert
Przebudowa pracowni mikrobiologicznej w Laboratorium Centralnym położonym na terenie ZPW Pomorzany 2012-04-02 10:30:06 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA OBUWIA BEZPIECZNEGO DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE 2012-04-04 13:37:37 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA FARB I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 2012-03-05 08:07:25 Minął termin składania ofert
Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy galerii rurociągów filtrów pospiesznych ZPW Miedwie 2012-01-16 11:37:27 Minął termin składania ofert
Przebudowa budynku Wydziału Produkcji Wody na terenie ZPW Pomorzany - AKPiA 2012-01-18 11:49:17 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego i licencji do wyposażenia sali szkoleniowej budynku Zarządu ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2011-12-09 12:46:14 Minął termin składania ofert
Rozbudowa dotychczasowej infrastruktury informatycznej eksploatowanej w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie obejmująca rozbudowę bazy serwerowej, macierzy dyskowej oraz migrację bazy danych ORACLE na nową platformę 2011-12-08 14:28:19 Minął termin składania ofert
Dostawa prasy i publikacji w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2011-12-27 07:35:12 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA KONSOL WODOMIERZOWYCH, ZAWORÓW WODOMIERZOWYCH SKOŚNYCH ZWROTNO - ZAPOROWYCH I PRZEDŁUŻEK 2012-02-17 11:02:44 Minął termin składania ofert
Rozbudowa dotychczasowej infrastruktury informatycznej eksploatowanej w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie obejmująca dostawę i instalację urządzeń zabezpieczających i monitorujących ruch w sieci komputerowej 2011-12-21 07:20:57 Minął termin składania ofert
Dostawa zabudowy samochodu Mercedes Sprinter o rozstawie osi 3665 mm 2011-11-17 07:57:16 Minął termin składania ofert
Przeglądy serwisowe połączone z wymianą niezbędnych części zamiennych dla instalacji dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru w ZPW "Pomorzany" i ZPW "Miedwie" 2012-03-23 10:21:46 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENICZNO - SANITARNYCH ORAZ PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE 2011-12-28 14:13:15 Minął termin składania ofert
Wydobycie oraz odzysk lub unieszkodliwienie osadów z klarowania wody (grupa 19 09 02 Katalogu odpadów) ze zbiornika zalądowania w ZPW Miedwie 2012-03-29 14:20:49 Minął termin składania ofert
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na rok 2012 2012-02-08 14:32:33 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNY ZAKUP BETONÓW 2011-12-22 11:59:20 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA RUR KIELICHOWYCH I KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO 2011-11-17 09:02:25 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA ŁĄCZNIKÓW NAPRAWCZYCH ŻELIWNYCH RUROWO - RUROWYCH I RUROWO - KOŁNIERZOWYCH, DOSZCZELNIACZY RUROWYCH, ZŁĄCZY NAPRAWCZYCH ROZBIERALNYCH, NASUWEK NAPRAWCZYCH ŻELIWNYCH DWUDZIELNYCH I TRÓJDZIELNYCH ORAZ WPUSTÓW ULICZNYCH 2011-12-21 09:36:30 Minął termin składania ofert
Dostawa polimerów w płynie na potrzeby zagęszczania i odwadniania osadów 2011-09-30 13:57:48 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chloranu (I) sodu stabilizowanego (podchlorynu sodu stabilizowanego) 2011-11-16 11:49:07 Minął termin składania ofert
Dokończenie zadań pod nazwą zadanie 1: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włókienniczej, Spiżowej, Inżynierskiej, Żwirowej, Odległej, Ziarnistej, Skalistej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Spiżowej i Żwirowej w Szczecinie" zadanie 2 : "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Skalistej ,Cynowej Gipsowej ,Walczaka, Chabrowej w Szczecinie" 2012-07-18 09:11:04 Minął termin składania ofert
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, MIENIA ORAZ UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w okresie 01.01.2012 - 31.12.2012 2011-12-29 08:15:37 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót nurkowych na jeziorze Miedwie i Kanale Kurowskim w celu oznakowania bojami stref ochronnych. 2011-11-28 13:31:27 Minął termin składania ofert
DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH 2011-12-19 08:39:04 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA PREFABRYKOWANYCH WYROBÓW BETONOWYCH, ŻELBETOWYCH SŁUŻĄCYCH DO WYKONANIA STUDNI KANALIZACYJNYCH I STUDNI WPUSTÓW ULICZNYCH 2011-10-28 13:57:48 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE 2011-10-14 07:30:40 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje" 2011-11-24 08:24:15 Minął termin składania ofert
"Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Sowińskiego w Szczecinie"- zadanie I oraz "Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Sowińskiego w Szczecinie" zadanie II 2011-09-14 09:48:32 Minął termin składania ofert
Ustanowienie strefy ochronnej ujęcia "Skolwin" w Szczecinie przy ul. Biwakowej 60. 2011-08-10 07:10:50 Minął termin składania ofert
Likwidacja studni głębinowej nr 2 na terenie ZPW "1-go Maja w Szczecinie" 2011-12-02 09:12:19 Minął termin składania ofert
Odbiór w celu zagospodarowania w procesie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z komunalnej oczyszczalni ścieków Zdroje i z oczyszczalni Pomorzany w Szczecinie 2012-01-16 14:37:20 Minął termin składania ofert
Bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliw ciekłych w systemie kart flotowych 2011-11-02 13:53:30 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA NAWIERTEK ORAZ SKRZYNEK ULICZNYCH ZASUWOWYCH I HYDRANTOWYCH ŻELIWNYCH I POLIETYLENOWYCH PEHD 2011-09-16 09:20:18 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYW PIASKU PŁUKANEGO, PIASKU ZASYPOWEGO, MIESZANKI KRUSZONEJ I ŻWIRU 2011-08-26 13:20:06 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Nocznickiego w Szczecinie" 2011-08-30 09:38:50 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa włazów kanalizacyjnych i wpustów ulicznych 2011-09-12 07:27:37 Minął termin składania ofert
Sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu dla Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" 2011-10-18 07:42:18 Minął termin składania ofert
Renowacja I nitki magistrali wodociągowej - przejście przez rz. Regalicę 2011-08-11 09:49:45 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maciejowickiej w Szczecinie 2011-08-08 12:01:37 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA BLOCZKÓW BETONOWYCH, KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH, OBRZEŻY CHODNIKOWYCH, PŁYTEK CHODNIKOWYCH, PŁYT JOMBO, TRYLINKI SZAREJ ORAZ CEGŁY KLINKIEROWEJ KANALIZACYJNEJ I CEMENTU CEM II 32,5 2011-07-12 12:24:00 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wod-kan w dzielnicy Żelechowa w Szczecinie - ul. Hoża, Żabia i Piańska 2011-08-05 12:05:18 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA PYLISTEGO WĘGLA AKTYWNEGO 2011-08-04 14:01:57 Minął termin składania ofert
Remont sieci wodociągowej w ulicy Krakowskiej w Szczecinie 2011-06-29 14:47:04 Minął termin składania ofert
DOSTAWA POMPY WRAZ Z SILNIKIEM NA POTRZEBY ZAKŁADU PRODUKCJI WODY POMORZANY 2011-07-26 09:49:42 Minął termin składania ofert
DOSTAWA STALOWYCH I ALUMINIOWYCH OBUDÓW DO SZALOWANIA WYKOPÓW BUDOWLANYCH I LINIOWYCH 2011-06-29 07:30:46 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa rękawic ochronnych oraz odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2011-08-25 11:48:54 Minął termin składania ofert
Wywóz odpadów komunalnych stałych 2011-05-25 14:04:30 Minął termin składania ofert
Opracowanie koncepcji dotyczącej potrzeb Gminy Dobra w zakresie dostawy wody pitnej i odbioru ścieków przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2011-08-04 10:58:51 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa wodnego roztworu siarczanu żelazowego 2011-12-16 14:33:29 Minął termin składania ofert
Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów silnikowych 2011-06-07 13:22:10 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa papieru oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2011-06-03 12:22:20 Minął termin składania ofert
Wykoszenie traw na terenach ujęć wody oraz wykoszenie nasypu rurociągu miedwiańskiego wraz z wywozem pokosu trzy razy w 2011 roku, o łącznej powierzchni 62 ha 2011-05-13 07:03:20 Minął termin składania ofert
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego do 02.09.2098 r., nieruchomości gruntowej, zabudowanej obiektami Ośrodka Kolonijno-Wczasowego i Szkoleniowego wraz z ruchomościami stanowiącymi jego wyposażenie, położonej w Dziwnowie w rejonie ulic Tęsknoty, Jana Matejki, Słonecznej, dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 24633 2011-08-02 10:34:06 Minął termin składania ofert
Postępowanie na sukcesywne dostawy wodomierzy i modułów radiowych Mirometr 2011-04-11 09:43:26 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA RUR KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U, KSZTAŁTEK KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U ORAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NIEWŁAZOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 2011-05-30 12:09:40 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA KWASU CHLOROWODOROWEGO I CHLORANU (III) SODU 2011-05-20 07:24:34 Minął termin składania ofert
Dostawa licencji, instalacja i wdrożenie podsystemu KADRY-PŁACE w istniejącej infrastrukturze informatycznej ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2011-06-22 11:54:47 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA NATURALNEJ WODY MINERALNEJ GAZOWANEJ I NIEGAZOWANEJ W BUTELKACH BEZZWROTNYCH PET 0,5 - 1,5L 2011-04-19 10:18:33 Minął termin składania ofert
Dostawa maszyn i urządzeń budowlanych 2011-05-06 15:04:51 Minął termin składania ofert
Remont sieci wodociągowej w ulicy Grochowej, Tomaszowskiej i Komuny Paryskiej w Szczecinie 2011-04-05 10:33:29 Minął termin składania ofert
DOSTAWA TRANSFORMATORÓW TRÓJFAZOWYCH 2011-05-18 14:48:00 Minął termin składania ofert
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w latach 2011 - 2012 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) 2011-04-20 08:02:24 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA RUR KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U, KSZTAŁTEK KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U ORAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NIEWŁAZOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 2011-03-22 12:48:18 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA KWASU CHLOROWODOROWEGO I CHLORANU (III) SODU 2011-03-30 08:11:26 Minął termin składania ofert
Remont przepompowni ścieków przy ul. Spiżowej w Szczecinie 2011-04-12 13:18:01 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany i Zdroje 2011-04-20 07:43:20 Minął termin składania ofert
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego do 02.09.2098 r., nieruchomości gruntowej, zabudowanej obiektami Ośrodka Kolonijno-Wczasowego i Szkoleniowego wraz z ruchomościami stanowiącymi jego wyposażenie, położonej w Dziwnowie 2011-04-12 07:29:55 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJÓW, SMARÓW, ORAZ INNYCH ŚRODKÓW EKSPLOATACYJNYCH DO MASZYN I POJAZDÓW SILNIKOWYCH 2011-04-11 08:32:04 Minął termin składania ofert
Odbiór w celu zagospodarowania w procesie odzysku lub unieszkodliwienia, odpadów z komunalnej oczyszczalni ścieków Pomorzany Szczecinie 2011-05-09 13:05:59 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa obuwia bezpiecznego dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2011-03-04 14:15:34 Minął termin składania ofert
Wykonanie czyszczenia przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w latach 2011 - 2013 2011-02-15 07:58:40 Minął termin składania ofert
Rozbudowa i modernizacja systemu wizualizacji i sterowania PW Warszawo 2011-01-13 11:49:43 Minął termin składania ofert
Przebudowa budynków Wydziału Produkcji Wody i pompowni P-4 na terenie ZPW Pomorzany 2011-03-30 13:50:19 Minął termin składania ofert
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do 27.12.2098 r. nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Zapadłej/Nadodrzańskiej 2010-12-17 13:52:58 Minął termin składania ofert
Dostawa prasy i publikacji w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2010-12-31 08:41:52 Minął termin składania ofert
Sprzedaz używanych kontenerowych oczyszczalni ścieków. 2015-09-22 08:12:21 Minął termin składania ofert
Dostawa prasy i publikacji w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2010-12-16 07:13:52 Minął termin składania ofert
Sprzedaz używanych kontenerowych oczyszczalni ścieków 2015-09-22 08:08:32 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA TLENU CIEKŁEGO, ORAZ NAJEM ZBIORNIKÓW I PAROWNIC DLA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY MIEDWIE 2011-01-24 13:17:54 Minął termin składania ofert
Okresowe pomiary ochronne i eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w obiektach ZWiK Sp. z o.o. 2010-11-19 11:18:53 Minął termin składania ofert
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w latach 2011 i 2012 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 2011-01-05 12:54:06 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA ZAPRAWY CEMENTOWEJ SZYBKOWIĄŻĄCEJ 2010-12-10 07:17:00 Minął termin składania ofert
Wykonanie czyszczenia przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w latach 2010 - 2012 2010-12-09 09:21:47 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa obuwia bezpiecznego dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2010-12-30 09:50:56 Minął termin składania ofert
Przebudowa budynku filtrów i koagulacji położonego na terenie ZPW Pomorzany 2011-01-25 11:36:43 Minął termin składania ofert
Wyprzedaż samochodów ciężarowych 2010-12-21 09:20:31 Minął termin składania ofert
DOSTAWA POMP ZATAPIALNYCH DO SCIEKÓW MARKI FLYGT 2010-11-18 07:37:02 Minął termin składania ofert
Renowacja odcinka sieci wodociągowej w ul. Szerokiej w Szczecinie 2010-10-29 08:19:22 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNY ZAKUP BETONÓW 2010-10-28 07:29:39 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę pompowni wody Zdroje przy ul. Batalionów Chłopskich oraz wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę magistrali wodociągowej dn 600 w ul. Granitowej-Piwnej 2010-10-12 13:14:59 Minął termin składania ofert
Dostawa samochodów ciężarowych o DMC do 3,5 tony w ilości trzech sztuk 2010-10-14 08:13:07 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA FARB I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 2010-10-21 09:03:59 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie 2010-11-09 08:54:20 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów i akcesoriów biurowych dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2010-09-24 13:39:55 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego 2010-10-01 10:27:43 Minął termin składania ofert
Remont sieci wodociągowej w ulicy Bukowej w Szczecinie 2010-10-11 10:34:15 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Sowińskiego w Szczecinie 2010-08-24 13:02:54 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego dla ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2010-09-06 08:47:42 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA ŁĄCZNIKÓW NAPRAWCZYCH ŻELIWNYCH RUROWO - RUROWYCH I RUROWO - KOŁNIERZOWYCH, DOSZCZELNIACZY RUROWYCH, ZŁĄCZY NAPRAWCZYCH ROZBIERALNYCH ORAZ NASUWEK NAPRAWCZYCH ŻELIWNYCH DWUDZIELNYCH I TRÓJDZIELNYCH 2010-08-09 08:35:42 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA WODNEGO ROZTWORU CHLORANU (I) SODU STABILIZOWANEGO (PODCHLORYNU SODU STABILIZOWANEGO) 2011-01-07 13:34:31 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa środków higieniczno - sanitarnych oraz profesjonalnych środków czystości dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2010-08-13 08:04:02 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYW PIASKU PŁUKANEGO, PIASKU ZASYPOWEGO, TŁUCZNIA I MIESZANKI KRUSZONEJ 2013-09-11 14:44:11 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa konsoli wodomierzowych, zaworów wodomierzowych skośnych zwrotno - zaporowych i przedłużek 2010-08-04 08:06:40 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA PREFABRYKOWANYCH WYROBÓW BETONOWYCH, ŻELBETOWYCH SŁUŻĄCYCH DO WYKONANIA STUDNI KANALIZACYJNYCH I STUDNI WPUSTÓW ULICZNYCH 2010-07-07 09:08:06 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA RUR PE DO WODY, KSZTAŁTEK PE ELEKTROOPOROWYCH, ZŁĄCZEK ZACISKOWYCH DO RUR PE, ORAZ PRZEJŚĆ MUROWYCH DO RUR PE 2010-10-11 10:39:49 Minął termin składania ofert
Konserwacja, czyszczenie i drobne naprawy sprzętu komputerowego 2010-05-27 07:43:32 Minął termin składania ofert
Szybkie uruchomienie środowiska serwerowo-bazodanowego i aplikacji użytkowych Komputerowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w przypadku awarii oraz wsparcie techniczne i asysta przy jego eksploatacji 2010-05-27 07:40:54 Minął termin składania ofert
Szybkie uruchomienie środowiska serwerowo-bazodanowego i aplikacji użytkowych Komputerowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w przypadku awarii oraz wsparcie techniczne i asysta przy jego eksploatacji 2010-05-27 07:34:45 Minął termin składania ofert
Wykoszenie traw na terenach ujęć wody oraz wykoszenie nasypu rurociągu miedwiańskiego wraz z wywozem pokosu trzy razy w 2010 roku, o łącznej powierzchni 58,5 ha 2010-05-13 12:15:42 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA NAWIERTEK ORAZ SKRZYNEK ULICZNYCH ZASUWOWYCH I HYDRANTOWYCH Z ŻELIWNYCH I POLIETYLENOWYCH PEHD 2010-06-25 08:16:29 Minął termin składania ofert
Wywóz odpadów komunalnych stałych 2010-05-28 07:54:31 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA PREFABRYKOWANYCH WYROBÓW BETONOWYCH, ŻELBETOWYCH SŁUŻĄCYCH DO WYKONANIA STUDNI KANALIZACYJNYCH I STUDNI WPUSTÓW ULICZNYCH 2010-06-02 12:28:27 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego dla ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2010-05-27 07:32:06 Minął termin składania ofert
Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów silnikowych 2010-06-30 07:13:34 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA NATURALNEJ WODY MINERALNEJ GAZOWANEJ I NIEGAZOWANEJ W BUTELKACH BEZZWROTNYCH PET 0,5 ? 1,5L 2010-05-10 08:16:21 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA BLOCZKÓW BETONOWYCH, KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH, OBRZEŻY CHODNIKOWYCH, PŁYTEK CHODNIKOWYCH, PŁYT JOMBO, TRYLINKI SZAREJ ORAZ CEGŁY KLINKIEROWEJ KANALIZACYJNEJ I CEMENTU CEM II 32,5 2010-05-24 10:38:54 Minął termin składania ofert
Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicach : Druckiego - Lubeckiego i Głowickiej 2010-04-28 09:35:58 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU ORAZ ORYGINALNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I FAKSÓW DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE 2010-04-28 13:54:35 Minął termin składania ofert
Przebudowa pompowni ścieków P-7/2 Załom wraz z budową rurociągu tłocznego 2010-06-11 10:11:08 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA RĘKAWIC OCHRONNYCH ORAZ ODZIEZY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓLKA Z O.O. W SZCZECINIE 2010-06-21 08:38:21 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA TARCZ DIAMENTOWYCH, KORUNDOWYCH I ŚCIERNIC 2010-04-27 07:56:57 Minął termin składania ofert
Zadanie I - "Wymiana kanalizacji sanitarnej w ul. Rtęciowej oraz wymiana wodociągu w ul. Sąsiedzkiej, Chromowej i Elektoralnej w Szczecinie"; Zadanie II - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Raszyńskiej w Szczecinie"; Zadanie III - "Renowacja wodociągu w ul. Elektoralnej w Szczecinie"; Zadanie IV - "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Radosnej i ul. Pasiecznej"; Zadanie V - "Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Komety w Szczecinie" 2010-04-27 07:55:51 Minął termin składania ofert
Dokumentacja projektowa na remonty sieci wodociągowych wraz z przyłączami: Część I - w ulicach: Warmińskiej, Winogronowej, Żaglowej, Widok, Mącznej w Szczecinie; Część II - w ulicach: Rymarskiej i Batalionów Chłopskich w Szczecinie; Część III - w ulicach: Bulwar Gdański i Górnośląskiej w Szczecinie. 2010-03-24 08:03:04 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2010-02-17 08:49:12 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA WŁAZÓW KANALIZACYJNYCH I WPUSTÓW ULICZNYCH 2010-04-27 07:55:06 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA RUR KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U, KSZTAŁTEK KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U ORAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NIEWŁAZOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 2010-03-24 07:28:45 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i innych akcesoriów laboratoryjnych 2010-05-14 10:33:34 Minął termin składania ofert
1.Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w ulicy Krzemiennej, Floriana Szarego, Metalowej i pl. Wolności. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Konińskiej, wymiana kanalizacji sanitarnej w ulicy Twardej i Joselewicza oraz wymiana wodociągu w ulicy Joselewicza. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kozielickiej, Rzeszowskiej, Rożnowskiej, wymiana kanalizacji sanitarnej w ulicy Chełmińskiej, Miechowskiej, Sieradzkiej oraz wymiana wodociągu w ulicy Miechowskiej, Kozielickiej, Sieradzkiej, Rzeszowskiej i Rożnowskiej 2012-07-18 09:11:31 Minął termin składania ofert
zadanie 1: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włókienniczej, Spiżowej, Inżynierskiej, Żwirowej, Odległej, Ziarnistej, Skalistej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Spiżowej i Żwirowej w Szczecinie" zadanie 2 : "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Skalistej ,Cynowej Gipsowej ,Walczaka, Chabrowej w Szczecinie" 2012-07-18 09:10:42 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA ZAPRAWY CEMENTOWEJ SZYBKOWIĄŻĄCEJ 2010-04-27 07:17:54 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych oraz hydrantów podziemnych ppoż. 2010-04-30 08:45:03 Minął termin składania ofert
Budowa zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie 2010-08-24 07:08:39 Minął termin składania ofert
Rozbudowa i modernizacja "Komputerowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie" 2009-12-17 11:57:17 Minął termin składania ofert
Upgrade istniejącego systemu wizualizacji filtrów piaskowych ZPW Miedwie i zakup komputera 2009-12-17 11:57:35 Minął termin składania ofert
Aktualizacja programu komputerowego do sterowania jeziorem MIEDWIE 2009-12-17 11:57:50 Minął termin składania ofert
Rozbudowa urządzeń sieciowych w serwerowni i na placówkach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie 2009-12-17 11:58:03 Minął termin składania ofert
Dostawa prasy i publikacji w okresie od 01.stycznia do 31 grudnia 2010 r. dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2009-12-28 07:21:56 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ściegiennego na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Przecznica w Szczecinie 2010-02-22 10:38:27 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA RĘKAWIC OCHRONNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE 2010-01-12 10:40:20 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA KWASU CHLOROWODOROWEGO I CHLORANU (III) SODU 2010-02-08 08:11:59 Minął termin składania ofert
Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Dunikowskiego w Szczecinie 2009-12-15 07:13:06 Minął termin składania ofert
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, MIENIA ORAZ UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w latach 2010 - 2011 2009-12-15 07:09:43 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej w Szczecinie 2009-12-15 07:12:19 Minął termin składania ofert
Przebudowa komory zasuw zbiorników wody czystej dla ZPW Miedwie 2010-01-26 13:33:16 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót nurkowych na jeziorze Miedwie polegających na oznakowaniu bojami strefy ochronnej ujęcia wody, bieżący dozór i konserwacja oraz czyszczenie krat na czerpni 2009-10-15 09:28:09 Minął termin składania ofert
Postępowanie na sukcesywne dostawy wodomierzy i modułów radiowych Sensus Metering Systems 2009-10-12 09:41:19 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego dla ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2009-12-17 11:56:48 Minął termin składania ofert
PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2009 wraz z kontrolą finansową Projektu "Poprawa jakości wody w Szczecinie" 2009-10-08 12:41:04 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJÓW, SMARÓW ORAZ INNYCH ŚRODKÓW EKSPLOATACYJNYCH DO MASZYN I POJAZDÓW SILNIKOWYCH 2009-12-18 07:01:00 Minął termin składania ofert
Przebudowa instalacji neutralizacji chloru w Zakładzie Produkcji Wody Miedwie 2015-08-19 13:36:47 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE 2009-10-23 09:34:31 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNY ZAKUP BETONÓW 2009-10-09 07:28:15 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA ELEMENTÓW AUTOMATYKI, ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA, PRZEWODÓW I KABLI ENERGETYCZNYCH ORAZ DOSTAWA WYŁĄCZNIKÓW MOCY 2009-12-28 07:15:57 Minął termin składania ofert
Wdrożenie systemu zarządzania flotą pojazdów ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie zintegrowanego z systemem lokalizacji pojazdów pracującym w technologii GPS/GPRS 2009-10-29 08:30:09 Minął termin składania ofert
Postępowanie na sukcesywne dostawy wodomierzy i modułów radiowych Mirometr 2011-04-11 09:41:23 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA OBUWIA BEZPIECZNEGO DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE 2009-10-19 12:40:25 Minął termin składania ofert
DOSTAWA WÓZKA WIDŁOWEGO SPALINOWEGO 2009-09-21 09:32:36 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów i akcesoriów biurowych dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2009-09-18 10:03:01 Minął termin składania ofert
Wykonanie połączenia magistrali światłowodowej relacji ZPW Miedwie - PW Kijewo z linią światłowodową relacji pompownia P2 - OŚ "Zdroje" 2009-09-01 09:08:25 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Stoku oraz "przebudowa sieci wodociągowej w ul. Perlistej ,Złotowskiej w Szczecinie" 2009-08-18 13:53:48 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA FARB I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH BUDOWLANYCH 2009-09-07 14:26:36 Minął termin składania ofert
DOSTAWA WÓZKA WIDŁOWEGO SPALINOWEGO 2009-08-26 09:45:25 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA RUR KIELICHOWYCH I KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO 2009-09-07 13:39:53 Minął termin składania ofert
Remont sieci wodociągowej w ulicy Matejki w Szczecinie 2009-08-18 13:52:44 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Warsztatowa, Żeliwna, Chojnicka, Wieluńska, Bronowa i Brzeżańska w Szczecinie 2009-08-14 08:31:07 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA OBUWIA BEZPIECZNEGO DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE 2009-08-07 14:11:02 Minął termin składania ofert
Remont kładki stalowej na rurociągu wodociągowym dn 800 w ul. Krasińskiego w Szczecinie 2009-07-30 11:46:29 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYW - PIASKU PŁUKANEGO, PIASKU ZASYPOWEGO, ŻWIRU, TŁUCZNIA I MIESZANKI KRUSZONEJ 2009-07-21 09:12:32 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA RUR I KSZTAŁTEK WODOCIĄGOWYCH OCYNKOWANYCH, ZAWORÓW KULOWYCH, PRZELOTOWYCH, CZERPALNYCH I ŚRUBUNKÓW, ORAZ RUR I KSZTAŁTEK MIEDZIANYCH ORAZ Z BRĄZU 2009-07-30 10:13:56 Minął termin składania ofert
DOSTAWA ZESPOŁÓW POMPOWYCH DLA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY "MIEDWIE" I DLA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY "POMORZANY" 2009-09-15 12:59:45 Minął termin składania ofert
Remont kładki stalowej na rurociągu wodociągowym dn 800 w ul. Krasińskiego w Szczecinie 2009-07-01 13:58:01 Minął termin składania ofert
Przebudowa budynku w Zakładzie Produkcji Wody Świerczewo 2009-07-07 10:11:42 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW SANITARNYCH I HIGIENICZNYCH W POSTACI RECZNIKÓW PAPIEROWYCH, PAPIERU TOALETOWEGO, CZYŚCIWA PAPIEROWEGO, MYDŁA W PŁYNIE, PASTY DO RAK W PŁYNIE, MYDŁA TOALETOWEGO W KOSTCE, KREMU DO RĄK ORAZ PASTY BHP DLA PRACOWNIKÓW ZWIK SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE 2009-07-02 14:52:02 Minął termin składania ofert
Remont budynków przepompowni wody ŁĄCZNA w Szczecinie 2009-07-17 14:19:22 Minął termin składania ofert
Zakup płyt wiórowych laminowanych o grubościach #10 mm, # 18 mm i # 25 mm oraz płyty MDF / HDF laminowanej o grubości # 3 mm 2009-06-08 12:15:42 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych 2009-06-23 08:08:16 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa budynku filtrów i koagulacji usytuowanego na terenie ZPW Pomorzany 2009-05-18 08:45:15 Minął termin składania ofert
Wywóz odpadów komunalnych stałych 2009-05-26 08:42:28 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na "Remont budynku socjalno-technologicznego położonego na terenie pompowni ścieków przy ul. Szlamowej w Szczecinie" 2009-06-09 12:36:07 Minął termin składania ofert
Dokumentacja projektowa na przebudowę budynku hali filtrów pośpiesznych dla ZPW Pilchowo 2009-05-11 11:31:29 Minął termin składania ofert
Wykoszenie traw na terenach ujęć wody wraz z rozdrobnieniem pokosu trzy razy w 2009 roku, o łącznej powierzchni 56 ha 2009-05-11 10:31:15 Minął termin składania ofert
DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO 2009-07-01 09:42:25 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA RUR I KSZTAŁTEK WODOCIĄGOWYCH OCYNKOWANYCH, ZAWORÓW KULOWYCH, PRZELOTOWYCH, CZERPALNYCH I ŚRUBUNKÓW, ORAZ RUR I KSZTAŁTEK MIEDZIANYCH ORAZ Z BRĄZU 2009-05-06 09:09:13 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Salińskiego w Szczecinie 2009-05-19 07:56:13 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA NATURALNEJ WODY MINERALNEJ GAZOWANEJ I NIEGAZOWANEJ W BUTELKACH BEZZWROTNYCH PET 0,5 - 1,5L 2009-04-22 14:52:39 Minął termin składania ofert
Projekt budowlano-wykonawczy zaopatrzenia w wodę Gminy Kobylanka z Zakładu Produkcji Wody Miedwie 2009-04-29 14:29:44 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Tkacka - Łaziebna oraz ul. Ofiar Oświęcimia - Staszica - Kadłubka w Szczecinie 2009-04-06 14:34:57 Minął termin składania ofert
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Zagórskiego w Szczecinie 2009-04-30 10:25:24 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA SKRZYNEK ULICZNYCH ZASUWOWYCH I HYDRANTOWYCH ŻELIWNYCH I POLIETYLENOWYCH HDPE ORAZ PRZEDŁUŻEK, KONSOL I ZAWORÓW WODOMIERZOWYCH SKOŚNYCH ZWROTNO-ZAPOROWYCH 2009-05-18 07:57:26 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA ŁOŻYSK 2009-04-21 12:03:24 Minął termin składania ofert
Zakup żywności dla ośrodka kolonijno-wczasowego w Dziwnowie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2009-04-16 11:59:06 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Nasypowej i Gradowej w Szczecinie 2009-04-09 13:33:41 Minął termin składania ofert
Roboty bitumiczne po robotach awaryjnych wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Szczecina 2009-04-23 12:19:54 Minął termin składania ofert
Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów silnikowych 2009-04-06 07:45:20 Minął termin składania ofert
Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od OSK Dzielnicowa i od PSK Rolna - Zielna do ul. Światowida w Szczecinie 2012-03-22 12:42:33 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koralowej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Modrej - ETAP II i ul. Koralowej w Szczecinie 2012-03-26 08:32:35 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA NAWIERTEK 2009-03-30 12:43:54 Minął termin składania ofert
DOSTAWA RUR KIELICHOWYCH I KSZTAŁTEK Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO 2009-03-10 11:54:00 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA ŁĄCZNIKÓW NAPRAWCZYCH ŻELIWNYCH RUROWO - RUROWYCH I RUROWO - KOŁNIERZOWYCH, DOSZCZELNIACZY RUROWYCH ORAZ ZŁĄCZY NAPRAWCZYCH NIERDZEWNYCH ROZBIERALNYCH 2009-04-06 14:35:53 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA PREFABRYKOWANYCH WYROBÓW BETONOWYCH, ŻELBETOWYCH SŁUŻĄCYCH DO WYKONANIA STUDNI KANALIZACYJNYCH I STUDNI WPUSTÓW ULICZNYCH 2009-03-04 10:39:07 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Struga wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ul. Kurzej ,Zajęczej ,Olszynki Grochowskiej i Kalenickiej w Szczecinie 2009-02-18 07:05:50 Minął termin składania ofert
Budowa budynku socjalno-biurowego, garaży , magazynów dla Rejonu II Wydziału Sieci Sanitarnej ZWiK Sp. z o.o. wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zapadłej 8 w Szczecinie 2009-09-23 11:09:05 Minął termin składania ofert
DOKONYWANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I NAPRAWY GAŚNIC, AGREGATÓW GAŚNICZYCH I URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO 2009-02-12 09:54:50 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA BLOCZKÓW BETONOWYCH, KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH, OBRZEŻY CHODNIKOWYCH, PŁYTEK CHODNIKOWYCH, PŁYT JOMBO, TRYLINKI SZAREJ ORAZ CEGŁY KLINKIEROWEJ KANALIZACYJNEJ I CEMENTU CEM I 42,5 2009-03-06 11:26:52 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU ORAZ ORYGINALNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I FAKSÓW DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE 2009-02-12 08:36:32 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA WŁAZÓW KANALIZACYJNYCH I WPUSTÓW ULICZNYCH 2008-12-19 09:38:03 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA TARCZ DIAMENTOWYCH, KORUNDOWYCH I ŚCIERNIC 2008-12-19 07:41:47 Minął termin składania ofert
Projekt budowlano-wykonawczy na budowę i wymianę sieci wod-kan w dzielnicy Żelechowa w Szczecinie 2009-02-12 09:56:57 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA NAWIERTEK 2008-12-15 13:13:39 Minął termin składania ofert
Bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliw ciekłych w systemie kart flotowych 2008-10-02 12:24:34 Minął termin składania ofert
Kontrakt na roboty "Renowacja sieci wodociągowej" (Nr 2000//PL/16/P/PE/016-21) 2008-10-01 15:14:25 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów i akcesoriów biurowych dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2008-09-09 08:36:56 Minął termin składania ofert
Renowacja sieci wodociągowej 2008-07-21 14:23:41 Minął termin składania ofert
Zakup płyt wiórowych laminowanych o grubościach # 18 mm i # 25 mm oraz płyty MDF / HDF laminowanej o grubości # 3 mm 2008-06-03 07:30:19 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNE DOSTAWY WODNEGO ROZTWORU CHLORKU WODOROTLENKU POLIGLINU 2008-07-10 07:37:24 Minął termin składania ofert
INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1."Budowa, modernizacja i przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina", 2."Renowacja sieci wodociągowej", 3."Wykonanie robót optymalizacyjnych i modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody Miedwie" 2008-08-12 14:30:25 Minął termin składania ofert
Zakup żywności dla ośrodka kolonijno-wczasowego w Dziwnowie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2008-05-29 07:39:13 Minął termin składania ofert
Renowacja sieci wodociągowej 2008-06-24 14:41:42 Minął termin składania ofert
Budowa, modernizacja i przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina 2008-03-20 13:56:48 Minął termin składania ofert
Renowacja sieci wodociągowej 2008-01-31 14:02:42 Minął termin składania ofert
INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1. „Budowa, modernizacja i przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina” 2. „Renowacja sieci wodociągowej” 3. „Wykonanie robót optymalizacyjnych i modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody Miedwie” 2008-03-14 11:43:12 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót optymalizacyjnych i modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody Miedwie 2008-02-26 11:40:16 Minął termin składania ofert
„SUKCESYWNE DOSTAWY WODNEGO ROZTWORU CHLORKU WODOROTLENKU POLIGLINU” 2007-09-26 13:28:44 Minął termin składania ofert
Zakup żywności dla ośrodka kolonijno-wczasowego w Dziwnowie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2007-05-21 10:52:06 Minął termin składania ofert
Zakup płyt wiórowych laminowanych o grubościach # 18 mm i # 25 mm oraz płyty MDF / HDF laminowanej o grubości # 3 mm 2007-05-15 12:56:53 Minął termin składania ofert
Przebudowa układu pomp pompowni wody P-1 Zakładu Produkcji Wody Miedwie 2007-07-24 09:42:06 Minął termin składania ofert
Zakup żywności dla ośrodka kolonijno-wczasowego w Dziwnowie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2007-04-23 08:44:59 Minął termin składania ofert
Zakup płyt wiórowych laminowanych o grubościach # 18 mm i # 25 mm 2007-04-12 13:30:54 Minął termin składania ofert
Zakup żywności dla ośrodka kolonijno-wczasowego w Dziwnowie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2007-03-14 11:55:53 Minął termin składania ofert
Wywóz odpadów komunalnych stałych 2007-03-20 15:44:38 Minął termin składania ofert
Usługa przewozu osób na organizowane przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie imprezy zakładowe 2007-02-05 07:44:56 Minął termin składania ofert
Zakup bonów towarowych do realizacji w punktach sprzedaży na terenie miasta Szczecina 2006-12-22 07:50:25 Minął termin składania ofert
Dostawa prasy w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2006-12-18 14:21:36 Minął termin składania ofert
Zakup akcesoriów meblowych 2006-11-30 11:20:54 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług polegających na zamieszczaniu ogłoszeń w prasie 2006-11-27 12:45:45 Minął termin składania ofert
Zabezpieczenie studni Ranney`a położonej na terenie polderu Mścięcino w Szczecinie 2006-10-23 10:03:13 Minął termin składania ofert